Fiskální bilance ČR s EU je zatím přibližně nulová

Praha - V následujícím rozpočtovém období může Česká republika získat z evropských fondů až 710 miliard korun. Zatím ale s Evropskou komisí podepsala pouze tři ze čtyřiadvaceti programů. Současná fiskální bilance mezi ČR a EU je vyrovnaná, výhody členství pro exportéry ale přinášejí české pokladně druhotný fiskální příjem.

Mezi novými členskými zeměmi EU má Česká republika třetí nejhorší pozici v čerpání peněz z Bruselu. Statistika ale podle ekonoma Petra Zahradníka zkresluje skutečný stav čerpání, kritika proto není na místě. „Jde zde jen o statistiku, Česká republika v letech 2004 až 2006 přijímala příspěvky dle pravidla n + 2, takže šance k čerpání jsou ještě do konce roku 2008. Tento fakt tedy neříká nic o tom, že by jiné státy byly lepší, je to pouze výraz jejich vyšší dynamičnosti,“ uvedl v Dobrém ránu České televize Zahradník. „Jsme na dobré cestě v uzavření regionálních programů, kde je jejich podepsání otázkou dnů. V průběhu prvního kvartálu příštího roku by měly být uzavřeny všechny zbylé programy,“ dodal.

Výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach vidí naši fiskální bilanci jako neutrální: „Od 1. května 2004 do dneška jsme poslali do Bruselu 130 miliard korun, což je 13 tisíc na jednoho Čecha, přibližně stejnou částku jsme získali zpět, bilance je tedy nulová. Do roku 2013 si všichni slibují, že bilance bude pozitivní, co bude potom, to se uvidí, bude záležet na vyjednávání o penězích v dalším rozpočtovém období, na přijetí Euroústavy.“

Ekonom Petr Zahradník si nemyslí, že podobné umělé výpočty plně odrážejí efekty členství v EU pro Čechy: „Nejsem si úplně jist, že fiskální bilance státu a unie je tím hlavním finančním kritériem naší úspěšnosti, spíše bychom měli sledovat přínosy výhod členství EU pro soukromé subjekty, všímat si, jak oni využívají příležitostí volného trhu. Export vzrostl řádově o stovky miliard korun, to má pozitivní efekt na celkovou fiskální bilanci státu. Mám i několik dalších metodických poznámek k podobným výpočtům, přínosy nelze tak snadno vyčíslit.“