Evropská komise umožní Česku zvýšit produkci emisí

Brusel - Evropská komise (EK) dnes schválila novou koncepci energetické politiky Evropské unie a strategii pro boj s klimatickými změnami. Návrhy komise, které musí ještě schválit Evropský parlament a jednotlivé členské státy, stanovují mimo jiné nové limity na produkci skleníkových plynů, navýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie a zásadním způsobem reformují podmínky pro obchodování s emisními povolenkami.

Dnes schválený balíček by měl do praxe přenést dříve přijaté závazky EU. Už loni se totiž vrcholní představitelé členských států dohodli, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20 procent proti úrovni z roku 1990. Podíl obnovitelných zdrojů se zavázali zvýšit z dnešních zhruba 8,5 procenta na 20 procent.

Tyto návrhy se však střetávají s velmi silnou kritikou. Průmyslovým podnikům vadí zejména nový systém přidělování emisních povolenek. Ty dnes závody, které produkují emise, dostávají zdarma. Podle nového návrhu by si je však měly kupovat. Na možný negativní vliv na zaměstnanost upozorňují také odbory. Ekologům zase vadí podle nich příliš mírné limity na produkci škodlivin. Ohrazují se i některé členské státy. Za příliš vysoké považují limity pro obnovitelné zdroje energie Německo, Španělsko nebo Francie.

Pro Českou republiku by případné přijetí balíčku do evropské legislativy znamenalo, že v roce 2020 bude moci vypustit o devět procent více emisí oxidu uhličitého než v roce 2005. Týká se to však pouze CO2, který není předmětem obchodu s povolenkami. Tedy takového, který pochází například ze zemědělství, stavebnictví nebo dopravy. Za možnost zvýšení emisí vděčí Česko relativně nízkému HDP. Bohatší státy budou muset emise snižovat.

Koncem příštího desetiletí by také 13 procent energie vyrobené v Česku mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Dnes je tento podíl zhruba poloviční.