Česká pošta ztratí monopol na dopisy nejpozději v roce 2013

Brusel - Česká pošta ztratí monopol na zásilky do 50 gramů, tedy zejména obyčejné dopisy či pohledy, nejpozději v roce 2013. Rozhodl o tom Evropský parlament, který schválil liberalizaci poštovního trhu v celé EU. Trh by se měl otevřít v rámci unie v roce 2011, některé státy včetně Česka a Slovenska však mohou s liberalizací počkat ještě dva roky. Je pouze na nich, zda toho využijí.

Česká vláda již dala před časem najevo, že trh otevře, až bude znát zkušenosti z okolních zemí, konkrétní termín však neuvedla. V současnosti v EU existují v podstatě tři členské státy, které monopol národních pošt už kompletně zrušily. Jde o Švédsko, Británii a Finsko. Německo sice například umožnilo, aby na domácí poštovní trh vstupovaly firmy ze zahraničí, ale vláda stanovila výši minimální mzdy pro jejich zaměstnance, což částečně omezuje konkurenceschopnost.

Kromě data liberalizace poštovního trhu legislativa řeší i poskytování takzvané univerzální služby, na níž se dlouho nemohly dohodnout členské státy. Ta je ve většině členských států daná zákonem a poštám ukládá, aby zajistily dostupnost služeb pro každého občana, tedy i pro občany žijící v nedostupných a pro poštu nepříliš lukrativních oblastech.

Podle dosaženého kompromisu by zásilky měly být doručovány jednou denně nejméně pět dní v týdnu, a to i v méně obydlených lokalitách. Pokud by bylo poskytování služeb v těchto oblastech ztrátové, provozovatelé poštovních služeb by dostávali kompenzaci z fondů financovaných samotnými provozovateli nebo z uživatelských poplatků. Náhrada by mohla být poskytována i ze strany státu.

Liberalizace poštovních služeb se v Evropské unii řeší už takřka 20 let. V roce 1988 komise zveřejnila první „bílou“ knihu o poštovních službách v Evropském společenství. Do roku 1997 však nebyla schopna připravit žádnou legislativu, která by vedla k většímu otevření poštovního trhu. Až právě v roce 1997 státní pošty ztratily monopol na zásilky s větší hmotností než 350 gramů. Další směrnice z roku 2002 začala platit až v roce 2006, kdy pošty ztratily monopol na zásilky těžší než 50 gramů.
Souhlas parlamentu je možné brát jako definitivní, chybí sice ještě podpis členských států EU, ale jde pouze o formalitu.