Práce načerno by mohla být v budoucnu trestným činem

Praha - Nelegálně zaměstnaných v Evropě přibývá. Nedávný průzkum zaznamenal, že až 15 % HDP Evropské unie je tvořeno v rozporu s legislativními předpisy. Nelegální zaměstnání se stále vyplatí i v Česku. Proti tomuto nešvaru se rozhodlo bojovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravuje novelu zákoníku práce, která mimo jiné půjde i proti práci "na černo" .  

Nelegální zaměstnávání, tedy práce na černo, je nefér vůči konkurenci, ubírá státu potřebný daňový odvod, ale mnohdy není výhodné ani pro samotného nabízejícího pracovní síly. „Nelegální práce je společensky velmi nebezpečným jevem, je třeba komplexně posílit veškeré nástroje pro její potření včetně přísnějších kontrol a zvýšení sankcí,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas na aktuální vývoj.

„Uvažujeme i o prohlášení práce na černo za trestný čin,“ nastínil Nečas možnou budoucnost. Podobně na problematiku nelegálního zaměstnávání nahlíží i Evropská komise. Uvažuje o směrnici, kterou by všechny státy musely implementovat do své legislativy. V současnosti je zaměstnavatel pokutován. Otázkou je, kdo by byl z práce na černo obviněn, zda zaměstnanec, či zaměstnavatel. To je neřešitelným problémem i pro předsedu sociálního výboru parlamentu poslanecké sněmovny ČR Zdeňka Škromacha. „Nemyslím si, že je to realizovatelné,“ uvedl. Nabídl ale úplně jiný nástroj pro zamezení nelegálního zaměstnávání: „Pobočky úřadů práce při zastupitelstvích ČR v inkriminovaných zemích, které by se starali o zájemce o práci v Česku, by jistě mnohé zajistili.“

„Negativní jevy pracovního trhu jsou ale způsobeny především rigiditou pracovních trhů a vysokými odvody za zaměstnance,“ upozornil Nečas. „Proto půjdeme cestou ještě větší liberalizace pracovního trhu.“ Uvolnění trhu prospěje dle Nečase mnohem více než zpřísnění kontrol, přesto i ty budou minimálně krátkodobě nutné.  

Petr Nečas
Petr Nečas