Ministerstvo práce a Hospodářská komora pomohou soukromníkům

Praha - Vyšší počet zaměstnanců a zaměstnavatelů v jedné osobě, tzv. osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), nutí příslušné autority k revizi dosavadního sociálního dialogu a k informační podpoře sebezaměstnaných. Jejich penze se totiž zdají být ohroženy.

„Začíná se nám ve společnosti tvořit nová sociální vrstva bezdůchodových lidí,“ uvedl víceprezident podnikatelského svazu František Holec. „Je to celoevropský problém,“ dodal.

Například v oboru stavebnictví je třetina pracujících tvořena OSVČ. Mnoho sebezaměstnaných si netvoří dostatečné důchodové rezervy a při nástupu do penze se nestačí divit, jak nízký je pak jejich životní standard. Na tom se shodli ministerstvo práce a sociálních věcí, Hospodářská komora ČR i Svaz drobných a malých zaměstnavatelů a zavázali se i ke společnému postupu ve věci zastupování osob samostatně výdělečně činných. Hospodářskou komoru, vybraného zástupce OSVČ, se jako partnera do Rady hospodářské a sociální dohody, prosadit nepodařilo. Bývá ale zvána na všechna její jednání. 

Ministerstvo vstup zástupců OSVČ do stávající tripartity podporovalo, další dva sociální partneři, tedy zaměstnavatelé a odbory však byli proti. Nemusí ale trvat dlouho a OSVČ dostanou více prostoru. Dle Nečase výrazně klesá role odborů: „Odbory přestávají hrát svou tradiční roli, jen 18 procent zaměstnanců se v nich sdružuje, musíme se zamyslet, nakolik potřebujeme instituty vyšších kolektivních smluv.“

Hospodářská Komora chce chce sebezaměstnané v budoucnosti podporovat zřízením veřejné služby v oblasti vzdělávání a bezpečnosti. Ministerstvo připraví informační kampaň cílenou na OSVČ.