Česko bude mít palivovou politiku

Praha - Čistá biopaliva a jejich vysokoobjemové směsi mají být od roku 2009 zcela osvobozeny od spotřební daně. Počítá s tím víceletý program uplatnění biopaliv v dopravě, který by měla na nejbližším zasedání projednat vláda. Na konferenci o využití alternativních paliv to dnes řekl náměstek ministra životního prostředí Aleš Kuták. Daňové zvýhodnění má zvednout poptávku po biopalivech, aby země byla schopna splnit cíle Evropské unie.

Program počítá s podporou základních biopaliv, která jsou v Česku nyní využívána. Jde zejména o metylester řepkového oleje (MEŘO) a bioetanol. Obě paliva jsou nyní v malém množství povinně přimíchávána do konvenčních paliv, v tomto případě se ale s osvobozením nepočítá.
 
Nulová sazba daně by se týkala pouze paliv s vyšším obsahem biosložky. Ve světě jsou nejběžnější paliva E85 či E95 s podílem bioetanolu ve výši 85, respektive 95 procent, nafta s 30procentním podílem biosložky a rovněž čisté MEŘO. „Po nutném doplnění evropské legislativy bychom rádi rovněž umožnili využívání rostlinného oleje jako paliva,“ uvedl Kuták.
 
„Bez daňového osvobození by se vysokoprocentní biopaliva do běžného užívání nedostala“, řekl Kuták. Biopaliva jsou totiž nyní dražší než klasická paliva. Podpora by podle Kutáka mohla být pouze přechodná do té doby, než si vysokoprocentní biopaliva získají mezi spotřebiteli oblibu. „Podpora je jen na rozjezd, nikoli na věčné časy,“ řekl Kuták. Nynější návrh nicméně žádné navyšování spotřební daně neobsahuje.
 
V současnosti je od spotřební daně osvobozen například stlačený zemní plyn (CNG), který je mnohými odborníky považován za ekologické palivo. V Česku je nicméně i kvůli nízkému počtu plnících stanic málo rozšířen. Stát motivuje jeho rozšiřování nulovou sazbou spotřební daně, která se má od roku 2011 postupně zvyšovat na běžnou sazbu. „Aut na propan-butan je více než 100 tisíc, na stlačený zemní plyn je jich v řádu stovek, u biopaliv jsme na začátku, chceme je podpořit“ shrnul Kuták.

Využívání ekologičtějších paliv chce stát podporovat rovněž rozdílnými sazbami silniční daně. Podle návrhu zákona, který v lednu podpořila vláda, mají od ní být nově osvobozeny například auta s hybridním pohonem, vozy jezdící na zkapalněný propan-butan, zemní plyn a etanol.
 
Energeticko-klimatický balíček, který v lednu představila Evropská komise, počítá s desetiprocentním podílem biopaliv v pohonných hmotách v roce 2020. Návrh ale vyvolává odpor průmyslu i odborů, jež se bojí ztráty pracovních míst.
 
Někteří odborníci navíc tvrdí, že biopaliva nemají pro ekologii výrazný přínos, neboť vypouštěné emise jsou jen nepatrně nižší než u konvenčních fosilních pohonných hmot. Údajně také zvyšují ceny potravin. „Zelená vlna klade velké nároky na automobilky,“ myslí si redaktor časopisu Autotip Michal Štengl. Ekologická zátěž se dle něj vlastně jen přesouvá z jedné výroby do druhé. Experti si proto hodně slibují od druhé generace biopaliv z nepotravinových plodin, například biologického odpadu, některých travin a rychle rostoucích dřevin.