Nezaměstnanost lze utnout sebezaměstnáním

Litvínov/Praha - Lidé, kteří nemohou najít práci, začínají často podnikat. V Litvínově mají s tímto řešením tříletou zkušenost. V rámci projektu spolufinancovaného ministerstvem práce a sociálních věcí a Evropskou unií pomáhají nezaměstnaným rozjíždět podnikatelský záměr, často na trhu unikátní. Projekt vedený Dagmar Proškovou se snaží především poskytovat zájemcům informační podporu.

„Někteří uchazeči o zaměstnání jsou dostatečně kompetentní k podnikání, potřebují jen informační podporu, jiní potřebují vzdělání a naši kontrolu při startu podnikání,“ rozdělila nové podnikatele manažerka projektu Dagmar Prošková.

Zkušenosti čerpali zřizovatelé projektu i v zahraničí. „Spolupracujeme s našimi partnery ze Skotska, Portugalska a Nizozemí. Některé jejich výstupy jsme použili i u nás,“ vypočítala zdroje inspirace Prošková.

Konkrétně jde v práci s dlouhodobě nezaměstnanými hlavně o informační zázemí. „Zájemcům jsme nabídli spoustu podpůrných projektů, např. Helpdesk, který byl zřízen při pracovních úřadech v Mostě a v Lounech,“ představila jádro projektu Prošková.

„Pro ty, kteří mají jasnou podnikatelskou představu, je to vynikající volba,“ souhlasí vrchní ředitelka sekce Správy služeb nezaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Marie Bílková s potřebností podobných projektů. „Rizikem může být ale špatný odhad svých možností, nevhodný podnikatelský záměr,“ upozorňuje Bílková.

„Mezi novými podnikateli jsou často okrajové obory, například renovátoři historického nábytku, novátoři v nakládání s odpady nebo pedikéři,“ vyzdvihla ty nejzajímavější profese manažerka severočeského projektu Prošková.