Světová banka podpoří Rwandu v boji proti chudobě

Kigali - Světová banka poskytne africké Rwandě 70 milionů dolarů. Peníze mají pomoci snížit chudobu v zemi a nastartovat ekonomický růst jedné z nejchudších zemí světa. Pomoc je součástí nové Strategie ekonomického rozvoje a redukce chudoby, kterou chce Rwanda implementovat mezi lety 2008 až 2012.

Přidělený grant je od roku 2002 již čtvrtým v pořadí, který Světová banka Rwandě poskytla. „Cílem (pomoci) je uvolnit překážky v oblasti infrastruktury, vytvořit a rozvíjet lidský kapitál a schopnosti potřebné pro transformaci ekonomiky na proexportní a orientovanou na služby,“ informuje banka ve svém oficiálním stanovisku. 

Rwanda si od nové rozvojové strategie a poskytnutého grantu slibuje výrazné omezení chudoby. 56,9 procenta obyvatel africké země má totiž nyní na zajištění svých životních potřeb méně než jeden dolar na den. Do roku 2012 chce Rwanda toto číslo snížit na 46 procent, což je však stále mnohem více, než předpokládala Světové banka v Rozvojových cílech tisíciletí, kde hovořila o zredukování počtu populace žijící ve vážné nouzi na 34,7 procenta.

Na ekonomiku Rwandy měly destruktivní vliv občanské nepokoje, které v roce 1994 vyústily v genocidu jednoho ze dvou místních kmenů - Tutsiů, během které zahynulo asi 800 tisíc lidí. Od té doby se Rwanda potýká s vážnými ekonomickými problémy. Vládní garnitury ale věří, že se jim díky nové rozvojové strategii podaří již v roce 2008 nastartovat ekonomický růst dosahující alespoň 7 procent. Podpořit by ho měl zejména rozvoj služeb a průmyslového sektoru.