Zemědělci loni dosáhli rekordního zisku

Praha - Čeští zemědělci loni podle předběžných údajů takřka zdvojnásobili zisk na rekordních 13,7 miliardy korun. Celková produkce tuzemského zemědělství v běžných základních cenách se v loňském roce zvýšila meziročně o 15,5 miliardy korun na 120 miliard korun. Tuzemské zemědělství bylo loni v zisku zejména díky dotacím, které přinesly zhruba 23,5 miliardy korun. Příjmy rolníků posílila i vyšší sklizeň a rostoucí ceny zemědělských komodit.

„Rostlinná produkce loni činila 65,5 miliardy korun a živočišná produkce 48,3 miliardy korun,“ uvedl ČSÚ. Zbývající část celkové loňské produkce zemědělského odvětví tvořila zemědělská práce prováděná dodavatelsky (2,3 miliardy korun) a nezemědělské vedlejší činnosti (3,96 miliardy korun). 

Rostlinná produkce v roce 2007 vzrostla o 13,6 miliardy korun. „Prudký nárůst rostlinné produkce byl výsledkem jednak celkově vyšších sklizní obilovin, brambor a řepky, a jednak výrazným navýšením cen zemědělských výrobků,“ upozornil ČSÚ. Živočišná produkce se v loňském roce zvýšila jen mírně, a to zhruba o 600 milionů korun.
 
Rostlinná produkce se v roce 2007 podílela na výkonu zemědělského odvětví v běžných základních cenách 54,6 procenty, přičemž nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (47,1 procenta) a technické plodiny (21,4 procenta). Živočišná produkce byla zastoupena na produkci zemědělského odvětví v běžných základních cenách 40,2 procenty.
 
Nejvýznamnější podíl na živočišné produkci představovaly produkce mléka (43,7 procenta) a chov jatečných prasat (23,0 procent). České zemědělství vykazuje od vstupu do EU zisk. V roce 2004 činil kladný výsledek 8,99 miliardy korun, v roce 2005 7,6 miliardy a předloni 7 miliard korun. V období před vstupem do EU bylo odvětví převážně ztrátové.