CzechInvest zahájí příjem žádostí o dotace v objemu 3,5 miliardy korun

Praha - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest v pondělí zahájí příjem registračních žádostí o dotace ze čtyř titulů operačního programu Podnikání a inovace na roky 2007 až 2013. Podnikatelé budou mít v programech ICT a strategické služby, Potenciál, Inovace a Školící střediska k dispozici 3,5 miliardy korun.   

Účelem programu ICT je mluvčí CzechInvestu Lucie Králová podpora nabídky nových informačních systémů a služeb a motivace podnikatelů k investování a tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. „Příjem registračních žádostí v rámci této výzvy bude ukončen letos 30. června. Pro podnikatele je v aktuální výzvě připraveno 500 miliónů korun,“ infomovala Králová.     

Podporu z programu Potenciál bude možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby. „V této výzvě pro podávání žádostí je připraveno 2,58 miliardy korun. Příjem registračních žádostí potrvá až do 30. září 2009,“ doplnila Králová.     

Cílem programu Inovace-Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je podpora využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami i fyzickými osobami. „Program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek,“ podotkla Králová. Dodala, že v této výzvě pro podávání žádostí je připraveno 60 milionů korun. Příjem registračních bude ukončen letos 31. prosince.     

Podporu z programu Školící střediska lze podle Králové využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školících pomůcek či vzdělávacích programů. „V této výzvě pro podávání žádostí je připraveno 400 milionů korun a příjem registračních žádostí potrvá do 28. února 2009,“ konstatovala.     

CzechInvest působí jako prostředník mezi Evropskou unií a podnikateli při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. V operačním programu Podnikání a inovace budou mít čeští podnikatelé v letech 2007 až 2013 k dispozici včetně národního spolufinancování téměř 100 miliard korun. Loni mohli díky vyhlášení prvních devíti programů čerpat více než miliardu korun.