Gandalovič: EU chybí koncepce využití energetických plodin

Brno - Evropské unii chybí dlouhodobá koncepce využívání zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin. Na brněnském veletrhu Salima se na tom dnes shodli ministři zemědělství zemí Visegrádské čtyřky se svými partnery ze Slovinska, Rumunska a Bulharska. Společně chtějí požádat Evropskou unii, aby takový dokument vytvořila. 

„Kvůli neustálým diskuzím o budoucnosti tohoto odvětví se mnohde od podpory pěstování energetických plodin ustupuje. Koncepci je potřeba zpracovat například i proto, aby podnikatelské sféra mohla dlouhodobě plánovat své aktivity,“ popsal důvody požadavku Gandalovič.     

Ministři dnes jednali především o prověrce funkčnosti společné zemědělské politiky EU, která si ještě do konce roku 2013 klade za cíl snížit byrokracii a zvýšit efektivitu využívání dotací.     

„Došli jsme k několika závěrům, z nichž nejdůležitější je ten, že prověrka by měla směřovat k odstranění všech rozdílů, které dosud přetrvávají mezi novými a starými členskými zeměmi. Součástí prověrky je mimo jiné také otázka přímých plateb a způsobu, jakým jsou vypláceny. Původní návrhy obsahovaly podmínky, které jsou pro některé členské země nepřijatelné, například takzvané zastropování plateb,“ dodal Gandalovič. Případné změny v systému přímých plateb by podle něj měly být rovnoměrně rozloženy mezi všechny členské země, aby nedošlo ke znevýhodnění žádné z nich.