Ministerstvo zemědělství dostane navíc 390 milionů korun

Praha - Vláda dnes schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství o 390 milionů korun. Díky tomu bude letos na podpůrné programy v zemědělství a potravinářství k dispozici celkem 1,16 miliardy korun. Peníze jsou určeny například na dotování likvidace uhynulých hospodářských zvířat, podporu zpracování zemědělských produktů, dotování České technologické platformy pro potraviny či propagaci značky Klasa.

„Dohodu s ministerstvem financí považuji za velmi důležitou a výsledek můžeme pokládat za úspěch. Navýšení prostředků je určeno pro konkrétní programy, které v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2008 přišly zkrátka,“ sdělil ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Z vládní rozpočtové rezervy MZe dostane 130 milionů korun a dalších 260 milionů korun bude převedeno do letošních výdajů MZe z jeho rezervního fondu.

Schválený návrh zvyšuje objem finančních prostředků určených na sedm podpůrných programů o 210 milionů korun, 90 milionů korun je vyhrazeno na likvidaci těl uhynulých hospodářských zvířat, takzvaných kadáverů. „Navýšení prostředků v tomto programu umožní zejména realizovat podporu chovatelům prasat na částečnou úhradu spojenou s neškodným odstraňováním kadáverů se sazbou blížící se částce tři koruny na kilogram. Původní rozpočet počítal s částkou jedné koruny na kilogram,“ uvedl Gandalovič.

Z rezervního fondu MZe bude zvýšena dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu o 160 milionů korun. Tyto peníze mají být použity na marketingovou podporu značky Klasa. Po 25 milionech korun bude vyčleněno pro programy zaměřené na podporu restrukturalizace ovocných sadů a ozdravování polních a speciálních plodin. Dalších 50 milionů korun je určeno na program podpory zpracování zemědělských produktů a deset milionů korun získá podpora České technologické platformy pro potraviny. Na investiční dotace programu zaměřeného na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury půjde 20 milionů korun.

Po pěti milionech korun získají programy podporující Národní hřebčín Kladruby, hřebčince v Písku a Tlumačově a evropskou integraci nevládních organizací.