V lednu se opět více vyváželo, o 4,8 miliardy Kč

Praha - Běžný účet platební bilance v lednu skončil přebytkem 4,8 miliardy korun. Výsledek ovlivnil přebytek obchodní bilance a bilance služeb. Za celý loňský rok podle dřívějších informací ČNB skončil běžný účet schodkem 88,9 miliardy korun. Platební bilance je souhrnem veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím.

Lednový přebytek podle analytičky Raiffeisenbank Heleny Horské není velkým překvapením vzhledem k dobrému výsledku obchodní bilance. „Na začátku roku je odliv výnosů nižší, tudíž běžný účet se snadno udrží v černých číslech. Jakmile dojde na výplaty dividend a výnosů ze zisku, bude bilance opět zářit červeně,“ uvedla ekonomka.

Obchodní bilance skončila v lednu přebytkem 15,2 miliardy korun. V kladných číslech byla rovněž bilance služeb, její přebytek činil 4,4 miliardy Kč. Deficit bilance výnosů byl 12,9 miliard korun.

Do běžných převodů centrální banka v lednu zahrnula pasivní saldo převodů z České republiky do rozpočtu EU ve výši 0,4 miliardy Kč. Na kapitálovém účtu bylo čerpáno z rozpočtu EU celkem 4,9 miliardy korun.

Odliv kapitálu na finančním účtu v metodice ECB činil zhruba 3,1 miliardy korun. Saldo přílivu přímých investic dosáhlo 18,2 miliardy Kč, z toho saldo předpokládané výše reinvestovaného zisku bylo zhruba deset miliard korun. Odliv portfoliových investic ovlivnily zejména nákup akcií nebankovními subjekty v zahraničí a prodej domácích akcií zahraničními subjekty. Příliv přímých investic se v ročním úhrnu mírně zvyšuje, saldo odlivu portfoliových investic v ročním úhrnu v posledních měsících pozvolna roste.

Ostatní investice skončily ve schodku 6,9 miliardy korun, vlivem změny krátkodobé pozice ostatních podniků vůči zahraničí. Devizové rezervy ČNB po vyloučení kurzových rozdílů vzrostly zhruba o 8,5 miliardy korun.