Vláda oddálila zrušení Pozemkového fondu o tři roky

Praha - Vláda dnes schválila návrh ministerstva zemědělství na prodloužení fungování Pozemkového fondu ČR o další tři roky, tedy do konce roku 2012, a jeho následnou transformaci na organizační složku státu spadající pod ministra zemědělství.    

Ministr financí Petr Gandalovič (ODS) považuje fond za potřebný, jeho zrušení v roce 2009 bylo podle něj nereálné. „Je zřejmé, že Pozemkový fond je k plnění zákonem stanovených úkolů odborně i technicky dobře vybaven a jednotlivé agendy má metodicky zvládnuty. Lze předpokládat jeho aktivní finanční bilance i v letech následujících. Z těchto důvodů považuji za ekonomicky důvodné maximální využití tohoto potenciálu,“ konstatoval.         

Důvodem, proč se ministerstvo zemědělství bránilo zániku státního fondu, byl fakt, že by se pozastavil celý proces odstátňování majetku. „Což by ovšem nebylo v souladu s programovým prohlášením vlády, které naopak předpokládá urychlené vyjasnění vlastnických vztahů k půdě, to znamená dokončení restitucí a privatizaci zemědělské půdy,“ uvádí se v materiálu, který dnes projednávala vláda.     

Transformace Pozemkového fondu, ke které má dojít po roce 2012, spočívá v definování objemu a struktury majetku, který by si měl stát ze strategických důvodů ponechat. „I v budoucnu bude nutné držet nějaký podíl státní půdy, především pro dopravní stavby,“ upozornil Gandalovič. Jednotlivé resorty proto nyní upřesňují své potřeby pro rozvojové plány, na příštích deset let zatím požadují téměř 70 tisíc hektarů.    

Druhou zásadou transformace instituce je rychlé odstátnění co největšího množství majetku, který nespadne do státní rezervy. V době vzniku k 1. lednu 1992 fond spravoval zhruba 900 tisíc hektarů zemědělské půdy. Počítalo se s prodejem 500 tisíc hektarů. „Do konce loňského roku PF celkem převedl asi 470 tisíc hektarů, na odstátnění čeká ještě zhruba 200 až 250 tisíc hektarů,“ upřesnil mluvčí Pozemkového fondu Michal Bureš.