Deficit veřejných financí loni klesl na 1,58 procenta HDP

Praha - Deficit veřejných financí v loňském roce klesl na 1,58 procenta hrubého domácího produktu z 2,66 procenta v roce 2006. Ministerstvo financí odhadovalo loňský deficit veřejných financí na 1,9 procenta HDP.

Podle maastrichtských kriterií pro přijetí jednotné evropské měny by výše deficitu veřejných financí neměla překročit 3 procenta HDP a výše kumulovaného dluhu 60 procent HDP.

Meziroční snížení deficitu bylo ovlivněno především výrazným zvýšením přebytku u místních vládních institucí (o 23,3 miliardy korun) a zdravotních pojišťoven (o 5,6 miliardy korun).

Ve vládním deficitu (přebytku) a vládním dluhu se odráží hospodaření všech institucionálních jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí, což jsou mj. organizační složky státu, územní samosprávné celky, některé příspěvkové organizace, státní a jiné mimorozpočtové fondy (například Pozemkový fond, Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond a Vinařský fond), Správa železniční dopravní cesty, veřejné výzkumné instituce a zdravotní pojišťovny.