Český heřmánek získá chráněné označení Evropské unie

Brusel - Český heřmánek se zařadí mezi potraviny a zemědělské produkty z Česka, které nesou chráněné označení Evropské unie. Dnes o půlnoci vypršela lhůta pro podávání námitek proti jeho celoevropské registraci. Podle informací Johana Reynierse z Evropské komise se žádné nesešly.

Jméno český heřmánek, neboli Chamomilla Bohemica, se vžil zejména v 50. letech, kdy bylo v době rostoucí poptávky třeba tuto bylinku odlišit od ostatní produkce. Jedinečnost heřmánku z Čech je prý dána kombinací faktorů, které jsou v oblastech pěstování, jako podnebí, půda a způsoby sklizně. Jednou z vlastností tohoto heřmánku je mimo jiné i vyšší přítomnost silice.

Evropská komise dosud udělila ochranné označení více než deseti specialitám z České republiky. Patří mezi ně například Budějovické pivo, Hořické trubičky, Pardubický perník, Pohořelický a Třeboňský kapr, Nošovické kysané zelí a od nedávna také Všestarská cibule. Označení by chtěli získat výrobci Olomouckých tvarůžků či Karlovarských a Mariánskolázeňských oplatek a Karlovarských trojhránků, nicméně proti jeho udělení se objevily námitky z Německa a Rakouska. Ze slovenských potravin nese ochrannou známku Slovenská brynza a Skalický trdelník. Nejvíce jich mají Itálie a Francie (asi 160), Španělsko a Portugalsko (přes stovku).