„Oblečená-neoblečená“ biopaliva

Praha - Biopaliva už nejsou tak "zelená", jak se ještě nedávno zdálo. Širší dopady původního ekologického záměru, odlehčit atmosféře od "skleníkových" plynů, momentálně přidávají vrásky nejen světovým, evropským, ale i českým politikům, jsou prý katalyzátorem inflace potravin. Mnoho z nich přemýšlí, jak už jednou schválenou legislativu překroutit tak, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá".  Svůj příspěvek přednesli na kameru České televize europoslankyně Jana Bobošíková, ministr průmyslu Martin Říman, životního prostředí Martin Bursík, zemědělství Petr Gandalovič, jeho stínový protějšek Michal Hašek i předseda Potravinářské komory Miroslav Toman.

Za stále rostoucími cenami potravin stojí hlavně biopaliva. Vyplývá to z analýzy Organizace spojených národů, Světové banky a  Odborného výboru evropské komise. I přesto ale komise dál trvá na svém, členské státy by do roku 2020 měly vyrábět 10 procent pohonných hmot z biopaliv.

Možností, jak nařízení Evropské komise zabránit je jednak vznik deklarace v Evropském parlamentu - nebo členské státy mohou stále využít svého práva veta, ale to jen do roku 2014, než bude schválena Lisabonská smlouva.

Existují studie, podle kterých by okamžité zastavení výroby biopaliv pro pohonné hmoty snížilo cenu pšenice o deset a cenu kukuřice dokonce o dvacet procent, a o ty se politici rádi opírají. „Výměra řepky i obilí na pěstování biopaliv neustále roste a je potřeba si říct, že veškerá půda, na které se pěstují plodiny na výrobu biopaliv jde na úkor půdy, která je určena na výrobu potravin,“ přednesl za Potravinářskou komoru Miroslav Toman.

„Bohužel Česká republika je nyní v situaci, kdy sama vláda schválila návrh zákona, který souhlasí s touto politikou, a který se k této politice výroby biopaliv přiklání,“ nelíbí se Bobošíkové.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič i jeho stínový protějšek z ČSSD Michal Hašek se v nedělních Otázkách Václava Moravce shodli na tom, že evropský cíl je potřeba přehodnotit.

„Pokud se názorově nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie pohnou ledy tím směrem, že se ten závazek přehodnotí, tak já budu jenom spokojený,“ přidal se Říman.

Pevný v kramflecích stále zůstává ministr životního prostředí Martin Bursík: „Podporujeme návrh Evropské komise, která zavádí kritéria udržitelnosti, a zároveň říkáme biopalivům ano,“ nechal se slyšet.