Čeští mobilní operátoři neúčtují podle eurotarifu

Praha - Češi platí za odchozí volání v rámci Evropské unie víc než ostatní Evropané. Podle deníku E15 je situace způsobena rychlým posilováním koruny, které operátoři zatím nepromítli do svých cen. Za odchozí volání do jiného státu Evropské unie platíme zhruba 66 eurocentů, strop stanovený Evropskou komisí je přitom jen devětačtyřicet.

Komise považovala vysoké roamingové poplatky za překážku na vnitřním trhu EU, loni v létě se proto rozhodla cenu za volání po Evropě regulovat. Pro příchozí hovory byl cenový strop stanoven na 24 eurocentů (zhruba 6 Kč) a pro odchozí 49 eurocentů (12,30 Kč). Ceny však byly stanoveny podle kurzů platných k 30. červnu 2007, kdy byla koruna vůči euru slabší. Přestože tak dnes operátoři de facto účtují vyšší ceny, do rozporu s unijním nařízením se nedostávají.

Operátoři musí zákazníkům účtovat regulované ceny od konce loňského září. Jelikož není podle komise rozdíl v cenách vnitrostátních a evropských volání odůvodněn náklady operátorů, komise plánuje v dalších letech ceny roamingu dále snižovat, uvažuje i o regulaci SMS, MMS a datových služeb.