Česko láká japonské hi-tech investice

Praha - Zástupci vlády a průmyslníků se dnes sejdou s vyslanci Svazu japonského průmyslu, který sdružuje největší japonské firmy. Jednat se má hlavně o podpoře japonských investic do nejmodernějších technologií u nás. Japonsko je v Česku jedním z nejvýznamnějších investorů a česká strana má pro budoucí hospodářské vztahy novou strategii.

Japonci chtějí přes střední Evropu pronikat do celé Evropské unie. Česko je pro ně atraktivní zejména díky strategické poloze, průmyslové tradici a v neposlední řadě také díky referencím existujících japonských firem. Ty jsou u nás velmi úspěšné.

Do Česka již vstoupilo 262 japonských firem, které proinvestovaly 3,1 miliardy dolarů a v současnosti u nás zaměstnávají více než 44 tisíc lidí. Česká republika se tak může chlubit, že přilákala více japonských průmyslových investorů než třeba Itálie.

CzechInvest ve vztahu s japonskými investory přešel na novou strategii. Nyní je láká do projektů s vysokou přidanou hodnotou, například výzkumných a vývojových center, a do strategických služeb. „Budeme podporovat projekty, které znamenají investice nikoli do svalů, ale do mozků,“ zdůrazňuje Josef Lébl z CzechInvestu.

Českým firmám naopak brání v průniku na japonský trh velká vzdálenost a neznalost tamních poměrů. Již se však našlo několik investorů, kteří díky dírám na japonském trhu zaznamenali úspěšný příběh.

Drobnou překážkou vzájemných vztahů je zatím neexistence přímé letecké linky mezi Českem a Japonskem. Překážky se však podle Lébla daří překonávat, také díky shodným hospodářským prioritám obou zemí. Obě země sází na udržitelný rozvoj a moderní technologie. „Nedávno jsme například organizovali Česko-japonské dny vědy a techniky, v roce 2010 se podobná akce zopakuje v Tokiu,“ dokládá Lébl.