Pražské služby chtějí vyrábět elektřinu

Praha - Pražské služby chtějí začít vyrábět elektřinu. Plánují proto postavit kogenerační jednotku a reaktor spalující bioodpad. Náklady na obě zařízení odhaduje společnost na více než 1,2 miliardy korun. Vhodný zdroj k jejich krytí zatím společnost nenašla.

Výstavba kogenerační jednotky bude podle Romana stát zhruba 1,1 miliardy korun, návratnost investice by měla být nejvýše šest let. Spalováním zatím společnost vyrábí teplo pro Pražskou teplárenskou, jeho produkce s dodávkami energie neskončí.

Zelenou energii chtějí služby získávat prostřednictvím bioreaktoru, který ze zbytků jídla vyrobí bioplyn pro roztáčení turbíny. Náklady na zařízení se pohybují ke 110 milionům korun. Pražské služby by také rády vybudovaly druhou třídicí linku na papír a vykoupily některé pozemky.

Na všechny plánované investice Pražské služby potřebují zhruba 1,5 miliardy korun, ty ale společnost k dispozici nemá. Nabízejí se dva způsoby financování projektů - půjčka nebo navýšení základního kapitálu společnosti. Bankovní úvěr na tuto částku a osm let by znamenal splácet zhruba 75 milionů korun ročně, což by společnosti například znemožnilo vyplácet dividendy.

Další způsob představuje úpis akcií, společnost je nabídla dvěma největším akcionářům. Zhruba tři čtvrtiny akcií drží hlavní město, další balík pak společnost Codar. Město nemá zájem investovat peníze do Pražských služeb, Codar je ochoten základní kapitál společnosti navýšit. Pro hlavní město by to znamenalo, že by její podíl klesl zhruba na 53 procenta. To by jí už neumožnilo měnit stanovy společnosti, hodnota jejích akcií by se ale nesnížila.