Čechům se daří úspěšně recyklovat plasty, pomáhají nové technologie

Praha - V České republice se třídí a zpracovává stále více plastu, v minulém roce se recyklovalo rekordních šedesát procent vyrobených PET lahví. Zpracovatelské firmy přesto stále nevyužívají všechny metody, které mají od vědců k dispozici. Vědci a zpracovatelé odpadů rovněž vyjadřují obavy ze zákona, který má uložit povinnost zálohovat plastové láhve a jejich vykupování.

Přestože české firmy umějí PET lahve recyklovat na materiál do zimní bundy nebo spacáku, další způsoby zpracování odpadového plastu zatím přehlížejí. Pomocí moderních technologií je dnes možné vytvořit stejný plast bez použití ropy. Na tuto metodu, takzvanou chemickou recyklaci, mají přitom čeští vědci několik patentů.

Důvodem, proč české firmy zatím nevyužívají všechny dostupné technologie, je jejich neochota investovat do nových a nezavedených projektů. Do budoucna slibuje velký úspěch zejména takzvaná biorecyklace. Úpravou struktury plastu by umožnila rozkládat plasty stejným způsobem jako bioodpad.

Rozpory budí nový zákon o zpracování odpadu, který bude podle Jaroslava Lavičky ze společnosti Silon Planá nad Lužnicí zásadní změnou politiky sběru plastů. Zpracovatelé se obávají, že by mohla tato změna znehodnotit jejich investice do technologií. „Hovoří se jenom o výkupu plastových lahví a nikdo se už nezajímá o to, co s nimi bude za automatem, který je odebere od zákazníků,“ obává se Lavička.

Katastrofou by podle Lavičky bylo, kdyby lahve automat okamžitě rozdrtil. Tím by totiž mohly nežádoucí příměsi jinak dobře zpracovatelný materiál znehodnotit. Kdyby naopak plastové lahve měly kódové označení a dále se třídily, současnou praxi by to vylepšilo.

Vědci i zpracovatelé se shodují na tom, že plastové lahve nad skleněnými z ekonomického i ekologického hlediska jednoznačně vyhrávají. Poukazují například na to, že půllitrová pivní láhev váží 328 gramů, zatímco objemově třikrát větší plastová pouhých 38 gramů, plast navíc nepodléhá korozi. Jeho nevýhodou je naopak složitější druhotné zpracování, které se ale díky vědeckému pokroku daří stále lépe.

V současné době 70 procent českých obyvatel aktivně třídí odpad. Polovina se ukládá na skládky a polovina dále recykluje nebo energeticky využívá. Potěšitelné podle vědců i zpracovatelů je, že objem odpadu ukládaného na skládky každoročně klesá o dvě procenta.