Přichází léto – čas studentských brigád

Příbor - Blíží se mnohými tak toužebně očekávané léto. Pro studenty však je kromě doby odpočinku také dobou letních brigád, kdy se snaží vylepšit svoji finanční situaci pro další období studia. Aby se prázdninový přivýdělek nestal pro studenta noční můrou, je třeba mít na paměti některé důležité body.

Stávající zákoník práce pojem studentská brigáda vůbec nezná. Student tak může se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti či klasický pracovní poměr. Ale ať již student zvolí kteroukoliv z uvedených možností, každopádně je třeba mít o tom písemný doklad (pracovní smlouvu či příslušnou dohodu). Písemná smlouva totiž představuje záruku. V případě sporu je možné se soudit či se s problémem obrátit na kontrolní oddělení úřadu práce nebo na Státní úřad inspekce práce. Provozování výdělečné činnosti se také mnohem lépe prokazuje, např. při posuzování pozdějšího nároku na podporu v nezaměstnanosti apod. Jaké výhody a nevýhody jednotlivé typy pracovních možností studentům přináší?

Dohoda o provedení práce

Práci na základě dohody o provedení práce lze vykonávat pouze v rozsahu do 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Nic však nebrání možnosti sjednat si takových dohod více s různými zaměstnavateli. Několik dohod můžeme mít rovněž u jednoho zaměstnavatele, ovšem součet hodin, které na jejich základě odpracujeme, nesmí přesáhnout oněch 150 hodin ročně. Co se týče odvodů z příjmu z této práce - neodvádí se zde ani sociální ani zdravotní pojištění, tudíž se tato práce nezapočítává do potřebné doby pro získání podpory v nezaměstnanosti.

Dohodu o provedení práce může student se zaměstnavatelem uzavřít maximálně na poloviční pracovní úvazek. Žádné jiné omezení zde neplatí. Dohoda může být sjednána jak na dobu určitou, tak i neurčitou. U dohody o provedení práce se již z příjmu odvádí pojistné, a to na sociální i na zdravotní pojištění.

Klasický pracovní poměr

Zde platí stejná pravidla jako u stálých zaměstnanců včetně případného nároku na odstupné ze zaměstnání, pokud zaměstnavatel propustí zaměstnance z důvodů uvedených v zákoníku práce. I tento pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou i neurčitou, jak se zaměstnavatel se studentem dohodne.

Vliv letní brigády na dávky státní sociální podpory

Mezi dávky státní sociální podpory patří zejména přídavek na dítě, případně sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení, které může za splnění určitých podmínek student nebo jeho rodina od státu dostávat. Všechny vyjmenované dávky jsou ovšem vázány na nepřekročení určité příjmové hranice. Brigáda vykonávána v červenci a v srpnu se však do celkové sumy ovlivňující nárok na přiznání dávek nezapočítává.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Jednou z věcí, které může brigáda (i každé jiné zaměstnání v době studia) ovlivnit, je případný budoucí nárok na podporu v nezaměstnanosti, kterou může po ukončení studia nezaměstnaný absolvent pobírat od úřadu práce. Pro nárok na podporu je však nutné splnit alespoň 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění v posledních 3 letech před podáním žádosti o přiznání podpory. Samotná doba studia se však započítává pouze v rozsahu 6 měsíců, student tak musí v posledních 3 letech získat ještě dalších 6 měsíců doby zaměstnání. Pokud se mu to nepodaří, může být sice veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce, ovšem podpora v nezaměstnanosti mu poskytována nebude.