Česko ještě nevyčerpalo 40 procent z fondů EU za minulé rozpočtové období

Praha - České republice stále chybí vyčerpat více než 677 milionů eur z let 2004 až 2006. Podle pravidel unie je možné získat peníze z Bruselu ještě dva roky po skončení rozpočtového období, lhůta tedy vyprší poslední den letošního roku. Údaje o průběhu čerpání ze strukturálních fondů byly zveřejněny na serveru, který spravuje ministerstvo po místní rozvoj. Česko patřilo v minulých letech v získávání evropských peněz mezi země s nejmenší úspěšností.

Nejvíce peněz zbývá Česku vyčerpat z operačního programu s názvem Rozvoj lidských zdrojů, jde o téměř 60 procent z alokace 318,8 milionu eur (zhruba 7,8 miliardy korun).

Naopak neúspěšnějším programem je Společný regionální operační program, ze kterého republika získala již více než 70 procent všech prostředků. „Obavy, že se alokace pro minulé rozpočtové období nestihne vyčerpat, stále přetrvávají,“ řekl odborník na strukturální fondy Petr Pažout z poradenské společnosti Optimus Consult & Invest.

V současném rozpočtovém období pro roky 2007 až 2013 je pro Česko ve fondech Evropské unie vyčleněno 26,7 miliardy eur. Výši alokace pro Česko však již delší dobu sráží posilující koruna.