Zadluženost obcí se po 15 letech růstu poprvé snížila

Praha - Celková zadluženost českých měst a obcí se loni poprvé od roku 1993 snížila. Podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau (CCB) klesla o 3 procenta na 112,45 miliardy korun. Zlepšil se i průměrný rating měst a obcí.

Na jednoho obyvatele připadal loni dluh ve výši 10 940 korun. Oproti roku 2006 se snížil o 3,3 procenta. Nejhůře dopadl Jihomoravský kraj, kde se zadluženost měst a obcí vyšplhala na 14 tisíc na jednoho obyvatele. Naopak jedničkou byl Ústecký kraj, kde tento ukazatel dosáhl pouze 4 tisíc korun.

V případě jednotlivých měst má nejvyšší dluh na jednoho obyvatele Praha, a to 39 tisíc korun. Následuje Brno se 30 tisíci Kč a Liberec s 21 tisíci Kč. Nejmenší zadluženost loni vykázaly z velkých měst Pardubice. „Vyšší zadluženost na obyvatele větších měst je logická, protože díky své velikosti mají snazší přístup k půjčkám, a mohou si tak dovolit dluhově financovat i větší projekty,“ vysvětlil člen představenstva CCB Pavel Finger.  

Loni se podle analýzy společnosti CCB zlepšil i průměrný rating měst a obcí, který vyjadřuje míru rizika jejich hospodaření. Vrátil se na úroveň roku 2005. „Stále však existuje zhruba 900 obcí, které spadají do skupiny obcí s vyšším nebo vysokým rizikem,“ upozornil Finger. Dodal, že obecně mají problém s hospodařením spíše menší obce.

Nejvíce loni obce utrácely za služby pro obyvatelstvo, na něž směřovalo 41 procent všech výdajů. „Investují do plynofikace, kanalizace, vzdělání nebo tělovýchovy,“ říká Jan Cikler z CCB. Nejméně peněz vydaly obce v roce 2007 na oblast zemědělství a lesního hospodářství, kam šlo jen jedno procento celkových výdajů.

Hodnocení společnosti CCB má umožnit obcím analyzovat hospodaření, lépe porozumět vlastní finanční situaci a předcházet nadměrnému zadlužování. Rating municipalit využívají při posuzování úvěrových žádostí i některé české banky.