Českým dráhám hrozí stamilionová pokuta za zneužití dominance

Brno - Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nelíbí chování Českých drah v oblasti nákladní dopravy. Zneužívají prý svou tržní dominanci a úřad je za to bude pokutovat. Konkrétní výši sankce zatím nestanovil, mohla by se však pohybovat v řádech stovek milionů korun.

Na nekalé chování státního podniku upozornil jeden z jeho slovenských konkurentů. České dráhy podle něj používaly techniky, které jsou firmě s dominantním postavením na trhu zakázány.

Dráhy ale nechtěly svou vinu připustit a bránily se s tím, že v sektoru nákladní dopravy lídrem trhu nejsou. Vyřešit tento spor antimonopolnímu úřadu trvalo dlouho a rozhodnutí několikrát odložil. Nakonec ale konstatoval, že má podnik dominantní postavení zejména v přepravě sypkých hmot, ke kterým se počítá mimo jiné i uhlí. V jiných oblastech začíná zápasit s ostrou konkurencí silničních dopravců.

Úřad ale i přes omezení dominance zjistil řadu prohřešků, zejména v období 2003 až 2007, a za ty chce nyní České dráhy pokutovat, a to i přesto, že se nákladní doprava loni v prosinci od Českých drah oddělila a vytvořila dceřinou společnost státního železničního gigantu ČD Cargo.

O konkrétní výši pokuty nyní antimonopolní úřad jedná s Evropskou komisí, která se případem rovněž zabývá. Stanovení sankce je citlivou otázkou také proto, že se v podstatě jedná o přerozdělení prostředků ve státní kase, protože České dráhy i úřad podléhají státu.