Řešení sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem

Praha - Každý z nás se jistě již někdy radoval z koupě nové věci. O to větší pak bylo jeho zklamání, když se v krátká době ona věc rozbila a ještě větší bylo zklamání, když obchodník oprávněnou reklamaci neuznal. V takovém případě mohl donedávna spor mezi spotřebitelem a obchodníkem vyřešit pouze soud. Protože takovéto řešení představovalo nejen vysoké náklady, které mnohdy přesáhly hodnotu sporu, ale bylo navíc velmi zdlouhavé, mnoho spotřebitelů peníze raději oželelo. Právě v takovýchto situacích by ale nyní měl pomoci nový projekt, který nabízí vyřešení podobných sporů mimosoudní cestou.

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a spotřebitelskými organizacemi 1. dubna letošního roku. „Spotřebitel se může na nás obrátit, ale má to jednu podmínku nesmí předtím ani podávat podnět ani žalobu. Pokud učiní tyhle kroky, tak není možné vstoupit do mimosoudního řešení sporů,“ říká tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Ivana Picková. 

První fáze -  podání informací na kontaktním místě

Pokud je spotřebitel na začátku sporu, stačí aby kontaktoval osobně, poštou nebo elektronicky kontaktní místo, kde s ním pracovníci vypíší základní formulář. Ten je ihned poslán protistraně. Protistrana má 15 dní na to aby se vyjádřila, zda je ochotna přistoupit na požadavky první strany nebo zda chce přistoupit k mimosoudnímu řešení sporů.

„Podmínkou pro toto řešení je, aby s ním souhlasily obě strany. Pokud se do 15ti dnů protistrana nevyjádří souhlasně, a není tedy ochotna přistoupit na takový způsob řešení sporu, pak bohužel poškozenému nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud,“ vysvětlila tisková mluvčí Hospodářské komory ČR Viktorie Plívová.

Druhá fáze - smírčí řízení

Pokud se nenaplní nejhorší scénář, obě strany mají zájem o vyřešení sporu a nedohodnou se hned v první fázi, tedy už na kontaktním místě, nastupuje druhá fáze, tak zvaná mediace. V tomto kroku si obě strany určí nezávislého mediátora. Pokud se dohodnou v této fázi, přinese jim to hned několik výhod. Patří k nim zejména bezplatný průběh řízení a rychlé vyřešení sporu v rozmezí 60 až 90 dnů.

Třetí fáze - arbitráž

V případě neúspěšné mediace může kterákoliv ze stran požádat o rozhodčí řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky. V této fázi zaplatí navrhovatel rozhodčímu soudu poplatek 800 korun. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný, má tedy stejnou váhu jako verdikt běžného soudu.

Ilustrační foto
Ilustrační foto