Pospíšil: Insolvenční zákon funguje dobře

Praha - O oddlužnění, které od ledna umožňuje insolvenční zákon, za první pololetí roku 2008 požádalo již 1040 obyvatel České republiky. Soudy ale vyhověly pouze 292 žádostem. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) to svědčí o tom, že systém funguje dobře a dosahuje podobných výsledků, které jsou běžné jinde v Evropě.

„V zásadě už se v tuto chvíli ukazuje, že jsme na průměru Evropy, kde se povoluje méně než polovina návrhů,“ pochválil výsledky plynoucí z pravidel insolvenčního zákona Pospíšil. Ocenil také práci občanských poraden, které dlužníkům pomáhají překonat formální nedostatky žádosti, a vyhnout se tak jejímu zamítnutí i v případě, že podmínky vyhlášení osobního bankrotu splňují.

V České republice existuje v současné době 14 občanských poraden, které mají dlužníkům pomoci s překonáním jejich problémů s insolvencí. „Lidé k nám můžou přijít i anonymně a dostane se jim stejné pomoci jako těm, kteří chtějí zveřejnit svou adresu,“ upozornil na jejich přednost Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.

Insolventní zákon vyplnil podle místopředsedy pražského vrchního soudu Jaroslava Bureše mezeru v českém právním řádu. „Když je mnoho věřitelů a nedostatek majetku, tak se již sto let na našem území říká, že musí přijít konkurz. Náš právní řád tohle ale neumožňoval. Ačkoliv bylo jasné, že pro všechny věřitele není dostatek majetku, tak se na dlužníky pořádaly divoké exekuce, kterým se nedokázali ubránit,“ vysvětlil.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon, vstoupil v platnost 1. ledna 2008 a nahradil do té doby platný zákon o konkurzu a vyrovnání z roku 1991. Usnadnil provedení bankrotu tak, aby měl kromě negativních dopadů také očistnou funkci a umožnil odblokování nedobytných pohledávek.