ČEZ: Třetí blok Temelína by měl stát do roku 2020

Praha - Elektrárenská společnost ČEZ dnes zveřejnila podrobnosti ke zvažované dostavbě dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Podle údajů z firemních internetových stránek předpokládá ČEZ zahájení stavby v roce 2013, výstavba prvního nového bloku by měla být dokončena v roce 2020. Náklady na výstavbu dalších bloků zatím společnost neuvedla, neměly by se však promítnout do cen energie.

„Tato lokalita je připravena z hlediska infrastruktury, jsou zde rozvody veškerých sítí a samozřejmě, že i veškeré pozemky patří nám,“ přiblížil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž důvody, proč chce ČEZ své jaderné kapacity rozšiřovat právě v Temelíně.

„Cena zvažované dostavby Jaderné elektrárny Temelín může být známa teprve po uzavření kontraktu. Vzhledem k zásadám obchodní soutěže ji není možné veřejně předjímat či specifikovat,“ vysvětluje ČEZ. Stavba nových bloků bude financována pouze z prostředků ČEZu, tedy vlastním kapitálem a bankovními úvěry, dodala firma.

Dostavba by elektřinu nezdražila

Rozšíření Temelína spolkne bud stát podle odhadů víc než 130 miliard korun. Investiční náklady na stavbu nových bloků nebudou mít podle ČEZu vliv na cenu elektřiny v ČR. „Cena elektřiny je totiž vždy dána aktuální situací na trhu, vytváří se na základě nabídky a poptávky,“ uvedl ČEZ.

Z hlediska výkonu nových bloků firma zvažuje čtyři alternativy. Nejslabší počítá s výkonem 1000 megawattů u každého bloku, což je výkon každého z již exitujících dvou bloků. Nejsilnější varianta předpokládá výkon 1700 MW na blok.

Ministerstvo žádost posoudí, tato vláda o ní však nerozhodne

V pátek ČEZ požádal ministerstvo životního prostředí o komplexní posouzení vlivu případné dostavby Temelína na životní prostředí. Takzvaná EIA (z angl. Environmental Impact Assessment) je jedním z podkladů pro rozhodnutí o případné dostavbě jaderné elektrárny.

Po předložení dokumentace ministerstvo životního prostředí zahájí proces, během kterého se budou posuzovat možné vlivy uvažované dostavby Temelína. Výsledkem může být doporučení záměr realizovat nebo nerealizovat vůbec, častěji se však pouze stanoví soubor omezujících podmínek.

Pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín jsou zástupci ČSSD, KSČM i vládní ODS. Strana zelených ale do vládního prohlášení prosadila klauzuli, že tato vláda nepodnikne žádné kroky, které by vedly k dostavbě Temelína.

Rakousko se k dostavbě Temelína staví odmítavě 

Slovo při rozhodování o případné dostavbě budou mít kromě celostátních politiků také obce a kraje. Svou roli sehraje také postoj německých a rakouských politiků. Rakouský ministr životního prostředí Joseph Pröll se už nechal slyšet, že Rakousko bude dostavbě Temelína klást tvrdý odpor.         

Pokud by Temelín byl podle předpokladů ČEZu opravdu rozšířen, Česko by se díky němu a druhé atomové elektrárně v Dukovanech po roce 2020 stalo třetím největším výrobcem jaderné energie v Evropě. Předstihla by ho jen Francie a Litva.