Budoucnost český neziskovek je nejistá, židli jim prý podkopává stát

Praha - České neziskové organizace jsou hrubě nepokojené se svojí finanční situací. Žehrají na práci některých státních orgánů, které podle nich postupují při zajišťování čerpání dotací z Bruselu pomalu. Neziskovky tak nemají trvalý přísun finančních prostředků, a potýkají se proto s problémy. Výzvu k nápravě, určenou státním úřadům, již podpořilo více než 80 organizací.

Pomalá práce státních orgánů způsobuje, že neziskové organizace nemohou plynule navazovat na své aktivity a zejména ty menší kvůli tomu čelí značným finančním těžkostem. Příkladem takového chování státu je podle zástupců neziskovek operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Problémy přetrvávají ale i jinde.

Neziskové organizace se navíc obávají, že nejde pouze o dočasné komplikace, ale o setrvalý stav. Stát podle nich v tomto bodě systematicky selhává. Financování nevýdělečného sektoru prý nemá koncepci a je značně neprůhledné.

Představitelé neziskovek se rozhodli s laxním přístupem státních institucí bojovat. „Vyzýváme zodpovědné činitele, aby se postavili čelem k tomu, co zapříčinili tím, že zpozdili výzvy pro neziskové organizace a donutili je tak k půlročnímu či ročnímu zpoždění jejich činností,“ zdůraznila jedna z iniciátorek výzvy politikům a úřadům Veronika Vendlová.

Organizátoři výzvy podporují své stanovisko tvrzením, že neziskový sektor má v některých oblastech nezastupitelnou úlohu. S tímto názorem se ztotožňuje i europoslankyně Jana Hybášková. „S poškozováním občanského sektoru dochází z mého pohledu také k poškozování rovných příležitostí v České republice,“ uvedla.

Neziskové organizace do budoucna nechtějí zůstat pouze u výzvy. Na problémy spojené s financováním chtějí upozornit i jinými způsoby, například plánují pořádání happeningů.