Fondem životního prostředí proteklo za 15 let přes 50 miliard Kč

Praha - Státní fond životního prostředí vybral za patnáct let své existence na poplatcích, pokutách a splátkách půjček 57 miliard korun. Fond vznikl na podporu ekologických projektů, po vstupu země do EU spravuje i unijní operační programy. Z peněz, které znečišťovatelé platí za poškozování životního prostředí, dotuje například výstavbu čistíren odpadních vod, zateplování veřejných budov či vylepšování odpadového hospodářství.

Podle pravidelné zprávy o hospodaření fondu, kterou ve středu předloží
vládě ministr životního prostředí Martin Bursík, příjmy fondu z poplatků
loni mírně vzrostly. Za znečišťování a čerpání vod firmy zaplatily 1,3
miliardy korun, což odpovídá roku 2006. Za vypouštění emisí podniky loni
fondu odvedly 679 milionů korun, o rok před tím to bylo o 11 milionů méně. O 32 milionů na 187 milionů korun se zvýšily příjmy fondu za odpady. 

Z historického pohledu největší příjmy fondu plynuly ze znečišťování
ovzduší. V druhé polovině 90. let SFŽP inkasoval po tři roky za sebou
každoročně za emise víc než tři miliardy korun, po odsíření elektráren
klesly příjmy fondu z této složky životního prostředí na 700 milionů ročně. Sumy za znečišťování ovzduší tak postupně klesly pod příjmy vybrané za
čerpání a znečišťování vod. 

Výdaje fondu od roku 2004 klesají. Zatímco ve třech letech před vstupem do EU stát vložil prostřednictvím fondu do ochrany životního prostředí
každoročně přes čtyři miliardy korun, loni to bylo pouze 1,7 miliardy
korun. Celkem se za 15 let na straně výdajů sešlo 53 miliard korun.