Kampeličky se chtějí stát bankami, jednají s ČNB

Praha - Některé tuzemské kampeličky by se rády staly bankami, jejich případnou transformaci však v současnosti ztěžuje složitá administrativa. Dnes proto zástupci družstevních záložen jednají s Českou národní bankou (ČNB) o zjednodušení těchto pravidel. Píše o tom deník E15. Pokud ČNB na úpravu podmínek pro přeměnu kampeličky na banku přistoupí, mohlo by se v Česku v krátké době objevit několik nových bankovních ústavů.

Zástupci záložen, které si přejí postup zjednodušit, argumentují, že podle současné právní úpravy podléhají kampeličky stejnému dohledu jako banky, mají podobné výkaznictví i požadavky na řízení rizik. Jediným důležitým rozdílem je, že kampeličky mohou mít na rozdíl od banky mnohem nižší kapitál. K založení banky je potřeba půl miliardy korun, pro záložnu desetkrát méně.

Dalším problémem, který ztěžuje třeba vstup investorů do kampeliček, je nepřevoditelnost členských práv a povinností členů kampeliček. V současné době není možné členské podíly prodat, lze pouze další členský podíl snížit nebo ukončit členství a současně vložit členský vklad jiného člena, což je komplikovaný proces. I o této záležitosti běží mezi zástupci kampeliček a ČNB diskuze - asociace totiž usiluje, aby zákon umožnil převod členských práv na základě smlouvy.

O licence družstevních záložen by po zjednodušení podmínek mohly mít zájem například firmy obchodující s devizami či jiné úvěrové a leasingové společnosti. Nedávno například společnost Akcenta CZ získala Vinohradskou vzájemnou družstevní záložnu, která se přejmenuje na Akcenta, spořitelní úvěrové družstvo. Společnost CITCO Finanční trhy zase ovládla spořitelní družstvo Prague Credit Union (PCU).               

Zástupci družstevních záložen i ČNB potvrdili, že diskuze ohledně zjednodušení podmínek transformace kampeliček na banky se mezi oběma stranami zintenzivnila zhruba v posledních šesti měsících. Podle mluvčího ČNB Pavla Zúbka by nový zákon o kampeličkách stanovil jako předpoklad souhlas družstevníků s transformací. Nově vzniklá akciová společnost by pak žádala o licenci za stejných podmínek jako jiní uchazeči.               Zúbek dále zdůraznil, že návrh vyžaduje změnu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona o bankách. V případě shody na expertní úrovni bude návrh projednán s ministerstvem financí, do jehož působnosti legislativa finančního trhu náleží.

Na českém trhu nyní působí 15 kampeliček sdružených v asociaci. Největšími záložnami jsou Fio družstevní záložna, WPB Capital, Unibon a Moravský peněžní ústav. Ty jsou také zapojeny do clearingu centrální banky. Bilanční suma všech záložen činila koncem loňského roku 8,6 miliardy korun.