Termín zavedení eura v Česku zůstává nejistý

Vstup České republika do Evropské měnové unie stále nejvíce komplikuje stav veřejných financí. Vyplynulo to z aktualizované strategie, kterou bude zítra projednávat vláda. Konkrétní datum však dokument nepřinese, i když ministr financí Miroslav Kalousek prosazoval jeho stanovení na rok 2012.

Pokud by měla Česká republika přijmout euro dříve než v roce 2012, stálo by to vládu velké úsilí. Koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek považuje připravovanou reformu veřejných financí pouze za první krok z mnoha, které bude muset Česko podniknout. Podle viceguvernéra ČNB Luďka Niedermeyera není stanovení konkrétní data ještě nutné, vláda by ale neměladlouho otálet příliš dlouho: "Je pravdou, že pro to, aby Česká republika přijala euro v roce 2012, je ještě určitý čas na vyhlášení tohoto termínu. Pokud ovšem by rok 2012 jako termín nebyl určen přibližně do poloviny příštího roku, tak je to to samé, jako bychom řekli, že Česká republika nehodlá v roce 2012 euro přijmout.”

Přesné datum vstupu je důležité především pro soukromý sektor. Od toho si změna měny vyžádá rozsáhlé přípravy. Důležité je však také pro vládu a centrální banku. Před zavedením eura musí být totiž republika tři roky členem systému směných kurzů ERM II, který částečně zafixuje měnu kandidáta vzhledem ke společné měně.

K nejdůležitějšímu bodu přípravy na vstup ČR do eurozóny bude ale patřit ozdravení veřejných financí. ČNB odhaduje, že schodek veřejných rozpočtu dosáhne v letošním roce 4 procent HDP. Maastrichtská kritéria, jejichž splněním Evropská unie podmiňuje vstup kandidátských zemí do eurozóny, však hranici pro přijetí stanovují na 3 procenta. Někteří odborníci se domnívají, že pro zabezpečení bezproblémového přijetí společné měny je třeba poměr schodku a produktu mnohem menší. K tomuto názoru se v rozhovoru pro Českou televizi připojil také Oldřich Dědek: "Nestačí jenom těsně splnit deficit rozpočtu někde pod třemi procenty, nýbrž zde musí být jasná trajektorie, která směřuje deficit někam k jednomu procentu HDP.”

Termín přijetí eura by ale také mohla ohrozit vysoká inflace. Podle Niedermeyera ji bude muset stát důsledně kontrolovat. Za důležité považuje především to, aby před plánovaným zavedením jednotné měny nedocházelo ke zvyšování státem kontrolovaných nebo regulovaných cen.

Vstup České republiky do eurozóny nebude bez problémů. Pokud by se ale země rozhodla jednotnou měnu nepřijmout, musela by ekonomická opatření zavádět rovněž, aby zabránila ztrátě konkurenceschopnosti domácích podniků.