Soud dal za pravdu kampeličce, nuceně spravována být neměla

Praha - Odvolání proti rozhodnutí českého soudu dnes přineslo kampeličce Pria úspěch ve Štrasburku. Evropský soud pro lidská práva dal českému státu tři měsíce na dohodnutí urovnání s poškozenou záložnou. Na tu totiž uvalil domácí soud nucenou správu prý neprávem.

„Záložna bude podle svého právního zástupce Marka Nespaly požadovat minimálně 540 milionů,“ uvedl server idnes.cz. Rozhodnutí o nucené správě mělo dle Nespaly negativní vliv i na odsouzení bývalého ředitele záložny Františka Zoubka. Zoubek od počátku označoval kroky státu za nelegální a obviňoval ho z toho, že záložna zkrachovala právě kvůli tomu. Soud však naopak poslal Zoubka na šest let do vězení za tunelování firmy. Tříletou podmínku dostala i jeho dcera Kamila Březinová, tehdejší místopředsedkyně představenstva společnosti.

Stanovisko soudu pro lidská práva Podle tiskové zprávy zveřejněné Ministerstvem spravedlnosti straní záložně, neboť ta byla zbavena potřebných procesních záruk, které by ji reálně umožňovaly zpochybnit rozhodnutí o nucené správě. Soud dále dospěl k závěru, že se Vrchní soud v Praze se omezil pouze na hodnocení zákonnosti a převzal skutková zjištění Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, namísto toho, aby je sám prověřil. Nedošlo tedy k soudnímu přezkoumání v rozsahu požadovaném v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a práva na soudní přezkum především ve věci zavedení nucené správy nad jmenovanou záložnou.

Soud ve Štrasburku ale shledal uvedená porušení základních práv jen ve vztahu k samotné záložně, nikoliv však k jejím členům, vůči nimž stížnost prohlásil za nepřijatelnou.

Pria vznikla v roce 1996. Vkladatelům nabízela dvacetiprocentní zhodnocení vkladů, tedy jedno z nejvyšších na trhu. Své peníze jí svěřilo téměř pět tisíc střadatelů a objemem vkladů se kampelička dostala na sedmé místo mezi záložnami. Na přelomu tisíciletí ji však stát poslal do nucené správy, protože prý prováděla činnosti, ke kterým neměla oprávnění. Stát správu třikrát prodloužil a kampelička skončila o čtyři roky později v konkurzu.