Češi i Poláci můžou vzájemně dobývat svá území, zatím s důlními průzkumy

Praha - České a polské důlní společnosti budou moci provádět geologicko-průzkumné práce na území sousedního státu. Umožňuje to dohoda, kterou dnes podepsali zástupci České republiky a Polska pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu. To předpokládá především efektivnější následnou exploataci černého uhlí v oblasti Hornoslezské uhelné pánve. Doposud průzkumníci na cizí území nesměli.

Geologické průzkumné práce se budou řídit legislativou toho státu, na jehož území budou probíhat. Stejným způsobem je také upravena odpovědnost za škody, které by mohly průzkumnou činností vzniknout, informovalo MPO.

Dohodu připravovaly obě strany od roku 2004. V obou státech podléhá dohoda proceduře ratifikace, musí ji proto ještě schválit český parlament a polská vláda.