Padesátník? Na trhu práce už žádný problém!

Praha - Na českém pracovním trhu se prosazuje nový trend. Zaměstnavatelé poptávají stále více pracovníků nad padesát let. Souvisí to s klesající nezaměstnaností, která začíná dělat kvalitní pracovní sílu nedostatkovou, ale také s obavou z přílišné fluktuace zaměstnanců a odchodu firemního know-how ke konkurenci.

„To, co vnímáme ze strany zaměstnavatelů, je určitá osvěta diverzity pracovního prostředí. Personalisté velmi často diskutují na téma rozmanitosti - ať už věková nebo pohlaví a vzdělání. V pracovním prostředí to má velký přínos,“ popisuje současnou situaci na trhu práce vedoucí pobočky personální agentury Grafton Milan Novák.

Rostoucí zájem o starší pracovníky podle něj souvisí s demografickým vývojem, kdy starších ročníků v produktivním věku přibývá. Roli ale hraje také stále větší nabídka pracovních míst, kterou již přestává kvalifikovaná pracovní síla uspokojovat.

Důležitým argumentem, který tlačí zaměstnavatele k rekrutování starších lidí, je nižší pravděpodobnost jejich odchodu ke konkurenci. „U starších věkových skupin se dá očekávat, že tam bude nižší fluktuace, větší stabilita, že tam je životní zkušenost a vyzrálost,“ popisuje Novák. Nižší fluktuace si firmy cení zejména proto, že se zaměstnancem odchází i část know-how podniku, které pak následně může zneužít konkurence.

Výhody zaměstnání starších lidí potvrzuje i socioložka Jiřina Šiklová. „Staří lidé, protože nemusí už nikomu konkurovat, mohou být velkorysejší a mohou se déle věnovat tématice té firmy a být solidárnější s podnikem,“ míní.

Ještě před několika lety měli padesátníci velké problémy najít si novou práci. Zaměstnavatelé evidentně upřednostňovali mladší ročníky, které považovali za dravější a schopnější. Tento trend byl tak silný, že si vynutil dokonce změny v zákonech. Diskriminace podle věku žadatele o místo se stala trestnou.