Česká věda čelí odlivu mozků, odcházejí za lepším zázemím

Praha - Přestože by podle průzkumu pražské 1. lékařské fakulty až čtyři z pěti studentů medicíny chtěli po studiích pokračovat ve vědecké práci, česká věda z toho nejspíš příliš těžit nebude. Univerzitní absolventi totiž často odcházejí za vědeckou kariérou kvůli lepším podmínkám do zahraničí. České akademické prostředí tak čelí odlivu mozků.

„Vědci putují za lepšími podmínkami, a to jak pro své bádání, tak za podmínkami ekonomickými,“ říká děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima. Proto české talenty odcházejí nejčastěji do USA či do špičkových západoevropských pracovišť.

Lékařská fakulta proto připravila dvojici projektů, které by měly akademickou a vědeckou kariéru v Čechách zatraktivnit. První z nich měl seznámit pregraduální studenty s možnostmi vědecké práce.

Druhý projekt měl postgraduálním studentům poradit především v oblasti marketingu a sebepropagace. Měl tak odstranit tradiční problém českých vědců - zajímavé nápady a objevy se pro nedostatek prostředků často neprosadí.

Rozdíly mezi ČR a zahraničím nejsou podle personalistky Alice Hamidové primárně v nabízených finančních odměnách, ale především ve vědeckém zázemí. I proto by měl každý postgraduální student podle Zimy strávit část svého studia v zahraničí. Problémem je však, vytvořit mu takové podmínky, aby se sám vrátil zpět do Česka.