Digitální státní pokladna bude zřejmě od IBM, v tendru zůstává jediná nabídka

Praha - Přestože se do tendru na digitální státní pokladnu přihlásili dva zájemci, výběrová komise bude hodnotit pouze nabídku, kterou podala IBM spolu s firmami Hewlett-Packard, Logica a SAP ČR. Druhá nabídka od společnosti Indra Czech Republic byla vyřazena pro nesplnění kvalifikačních požadavků. Podle nich museli uchazeči předem složit 45 milionů korun. Hodnota zakázky činí minimálně 2,5 miliardy korun.

Společnost Indra Czech republic byla vyřazena z tendru proto, že nesložila takzvanou jistotu ve výši 45 milionů korun, která se po skončení výběrového řízení účastníkům vrací.

Cílem projektu digitální státní pokladny je vybudování počítačového systému, který by měl zrychlit a zprůhlednit hospodaření státu včetně všech jeho součástí a zajistit také dostatek informací pro nakládání s penězi. Data by se měla průběžně aktualizovat, čímž by umožnila okamžitý přehled o stavu státního rozpočtu. Věrnější obraz o rozpočtu by měl umožnit jeho lepší správu a kontrolu.

Vítěz výběrového řízení by měl být podle ministerstva znám do poloviny října. Celý systém by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele projektu Státní pokladna Pavla Nevšímala spuštěn v optimálním případě na přelomu let 2009 a 2010.

Hodnotící komise je složena ze 13 členů. V komisi jsou nástupci ministerstva financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, úřadu vlády, parlamentu, ministerstva průmyslu a obchodu, profesních komor, společnosti Centire a advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý a partneři.

Jedná se již o druhý tendr 

Předchozí výběrové řízení, které se mělo provést formou soutěžního dialogu, letos v únoru ministr financí Miroslav Kalousek zrušil. Od začátku bylo totiž stanoveno, že bude využívat software společnosti SAP. Soutěž dokonce prošetřoval antimonopolní úřad.

Nový tendr, který MF vyhlásilo 15. července, je standardním výběrovým řízením na základě přesně definované zadávací dokumentace.

Český ministr financí Miroslav Kalousek na zasedání vlády
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24