Za sedm let se v ČR zvýšila průměrná hodinová mzda o 46 korun

Praha - Nárůst průměrné hodinové mzdy mezi lety 2000 až 2007 dosáhl reálně 41 procent, průměrný růst v zemích EU byl pouze osm procent. Bez odečtení vlivu inflace stouply průměrné hodinové mzdy v Česku od roku 2000 z 71,3 koruny na 117,4 koruny, tedy o 65 procent. Podle analýzy Českého statistického úřadu (ČSÚ) při přepočtu na eura dosahuje nominální růst díky posilování koruny 111 procent, tedy ze dvou eur na 4,23 eura. Hodinové mzdy jsou u nás nejvyšší ze států, které vstoupily do EU od roku 2004, ovšem stále nižší než v zemích západní Evropy.

Na Slovensku je nárůst ještě větší než v Česku. Hodinová mzda tam v průměru stoupla o 84 procent z 70,8 slovenské koruny na 130,4 koruny. V přepočtu na eura činil nárůst 132 procent. I v Polsku růst mezd zrychluje a podle analýzy se dotahuje na reálný růst v ČR.

V Německu stoupla hodinová mzda za sledované období o 14 procent, po odečtení inflace ovšem pouze o jedno procento. V přepočtu na koruny pak dokonce klesla o 11 procent. „V současnosti je průměrná mzda v České republice na 25 procentech úrovně Německa. V roce 2000 to ovšem bylo pouze 14 procent,“ uvedl předseda ČSÚ Jan Fischer.

Nejrychlejší růst reálných hodinových mezd zaznamenala analýza ČSÚ v pobaltských státech. V Lotyšsku se průměrná reálná hodinová mzda od roku 2000 zvýšila o 86 procent, v Estonsku o 74 procent a v Litvě o 57 procent. Dařilo se i Rumunsku, kde byl nárůst dokonce 80 procent. Nejvyšší hodinové mzdy v EU byly loni v Dánsku, kde tvořily 533 procent českého průměru, následovalo Irsko a Velká Británie. Naopak nejnižší průměrnou hodinovou mzdu mají stále v Bulharsku. „Tamějších 35 korun na hodinu je pouhých 30 procent českého průměru,“ uvádí analýza.