Česko loni v zahraničním obchodu se službami vykázalo přebytek 55 miliard

Praha - Česká republika v posledních letech vykazuje rostoucí export služeb, jehož hodnota se loni meziročně zvýšila zhruba o deset procent na 341,47 miliardy korun. Naproti tomu dovoz služeb do Česka vzrostl o necelých sedm procent na 286 miliard korun. Česká republika tak v oblasti zahraničního obchodu se službami vykázala loni přebytek 55,4 miliardy korun. Přesto podíl vývozu služeb na celkovém českém exportu v posledních letech klesá a Česko v této oblasti zaostává za řadou vyspělých zemí. Vyplývá to z analýzy ministerstva průmyslu a obchodu.

Od roku 2001 se export služeb z ČR zvýšil, a to o zhruba 28,5 procenta. Tato hodnota je poměrně optimistická, avšak srovnáme-li ji s celosvětovými údaji zahraničního obchodu, je zřetelné jisté zpoždění za světovým trendem rozvoje exportu služeb, jehož hodnoty se neustále zvyšují a za sledované období vzrostly o přibližně 85 procent," stojí v analýze ministerstva.

Největší podíl na českém exportu mají služby v oblasti cestovního ruchu. Hodnota jejich vývozu loni činila 133,8 miliardy korun. Následují ostatní služby (105,9 miliardy korun) a služby v oblasti dopravy (101,7 miliardy korun). Hlavní zastoupení v exportu ostatních služeb měly v roce 2007 služby obchodní povahy, a to 59 procent. Do této kategorie spadají různé obchodní, odborné a technické služby, jako jsou například poradenství v oblasti podnikání a public relations, reklamní služby a průzkumy trhu či výzkum a vývoj.

Česko nejvíc vyváží do Německa a na Slovensko 

Přibližně 80 procent českého exportu služeb loni směřovalo do zemí EU. Do ostatních evropských zemí bylo exportováno 11 procent z celkové hodnoty služeb. S šestiprocentním podílem následovala Amerika a tři procenta českého vývozu služeb připadala na Asii. Nejvíce služeb Česko tradičně vyváží do Německa, na Slovensko a do Velké Británie. „Za poslední dva roky vzrostl export služeb téměř do všech zemí s výjimkou USA, Lucemburska a Chorvatska,“ uvedlo ministerstvo.

Zahraniční obchod se službami by měl růst i v následujících letech. Čeští podnikatelé budou totiž moci snadněji získávat zakázky ve všech státech EU a příležitostně v nich podnikat na základě domácího podnikatelského oprávnění. Obdobně budou moci postupovat i zahraniční podnikatelé v Česku. Počítá s tím věcný návrh zákona o volném pohybu služeb, který v květnu schválila vláda. Návrh přenáší do českého práva evropskou směrnici o službách.