Japonci připravují koupi českého emisního přebytku

Praha - Ministr životního prostředí Martin Bursík a velvyslanec Japonska v ČR Hideaki Kumazawa dnes podepsali Memorandum o porozumění mezi ČR a Japonskem. Memorandum je základním požadavkem japonské strany, aby mohlo dojít k prodeji emisních jednotek v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. Znamená to, že české podlimitní znečištění světa tak může využít právě Japonsko. Úplatu lze zatím těžko vyčíslit, jisté je, že z ní ministerstvo poskytne dotace na ekologické priority. Již na začátku roku 2009 chce otevřít nové dotační programy pro domácnosti zaměřené na úspory energie v obytných budovách a na instalace obnovitelných zdrojů energie.

Japonsko má zájem o emisní jednotky pro období 2008-2012 v rámci projektů společné implementace, což je projektový mechanismus Kjótského protokolu umožňující snížit emise v rozvinutém státě realizací projektu v jiném rozvinutém státě.

Jelikož je Česká republika s povolenkami v přebytku, může je nabízet.Tyto kredity může Česko prodat jiným státům, kterým se jejich závazek z Kjótského protokolu nedaří splnit, kromě Japonska probíhají jednání např. se Španělskem, Rakouskem či Novým Zélandem nebo na konci roku v aukci soukromým společnostem. Zatím nelze odhadovat ani sjednaný objem prodeje ani jeho cenu, optimistický propočet hovoří o 25 miliardách korun. „Obecně lze ale říci, že většinu jednotek bychom rádi prodali až prostřednictvím aukcí, kde vzhledem ke konkurenci lze očekávat výhodnější cenu,“ říká ministr Bursík.

Výnosy pomůžou opět šetřit

MŽP aktuálně připravuje grantový program z nějž bude možné podpořit především energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.