Svět musí podpořit stabilizační plán USA, vyzývá Gordon Brown

New York - Britský premiér Gordon Brown dnes vyzval svět, aby se postavil za americký plán stabilizace finančního systému. V projevu k delegátům Organizace spojených národů také vyzval k ustavení mezinárodního dohledu nad finančním sektorem. Ještě dnes se sejde ke krizovému jednání s americkým prezidentem Georgem Bushem.

„Amerika si zaslouží od zbytku světa podporu, když se snaží doladit detaily plánu, na němž se všechny strany v principu shodly,“ prohlásil Brown. Jeho projev ostře kontrastoval s vystoupeními jiných evropských a dalších státníků, kteří tento týden využili globální finanční krize ke tvrdé kritice USA.

Gordon Brown, premiér Spojeného království:

„Věk neodpovědnosti musí skončit.“

Britský premiér rovněž vyzval k mezinárodní spolupráci na přísnější
regulaci finančních firem, aby se tak zabránilo problémům nynějšího druhu. Podle Brownových představ by se měly ustavit mezinárodní skupiny finančního dozoru nad každou z největších globálních finančních institucí. Do konce tohoto roku by tak mělo vzniknout asi 30 takových skupin.

„Stejně jako jsou globální banky, toky kapitálu a rizika, která to přináší, tak ani dohled nemůže být čistě národní, ale musí být globální,“ řekl Brown. Řešení poruch finančního systému by podle Browna měla být koordinována a každá země by měla být připravena udělat pro stabilizaci systému maximum.

Podle britského premiéra je nutné rychle zavést zlepšená mezinárodní účetní a informační pravidla, efektivnější regulaci a dohled nad likviditou, zvýšit zodpovědnost správních rad finančních institucí a také zlepšit strukturu manažerských odměn. Nemělo by se dále odměňovat přebírání nadměrných rizik.