EU bude moci kvůli krizi překračovat rozpočtové limity

Paříž - Země Evropské unie budou moci kvůli současné finanční krizi překračovat limity rozpočtových deficitů. Podle zástupců čtyř největších zemí EU, kteří se na tom dohodli v sobotu v Paříži, je nynější krize tak vážná, že je možné tolerovat i volnější výklad přísných rozpočtových pravidel.

Zástupci největších evropských ekonomik se shodli na strategii boje se světovou finanční krizí. Každá vláda bude postupovat podle svého, ale své postoje budou koordinovat. Záchranný fond pro krachující banky, podobný, jaký uvolnila americká vláda, v Evropě nevznikne.

Rozpočtová pravidla jsou zakotvena v Paktu stability a růstu. V roce 2005 si ovšem členové unie prosadili, že tato pravidla je možné za určitých okolností zmírnit. V úvahu to připadá jen v situaci, kdy členská země padne za oběť mimořádných událostí, které jsou mimo její kontrolu. Za takovou událost se teď považuje právě současná krize.

Evropská unie přizpůsobí rozpočtová pravidla a mluvilo se i potrestání těch, kteří krachující banky vedli. Vlády by také měly pokračovat v opatřeních, která finanční instituce podporují. Britský premiér Brown také navrhl, aby unie založila fond, který by pomohl malým podnikům. Částku 12 miliard liber - v přepočtu asi 380 miliard korun - by uvolnila Evropská investiční banka.