Krize je podle Klause výsledkem nadměrných státních zásahů

Praha - Podle prezidenta Václava Klause k současné finanční krizi nedošlo kvůli nedostatečné státní regulaci trhů, je naopak výsledkem nadměrných státních zásahů a nezodpovědného zvyšování státních výdajů. Kvůli podpůrným balíčkům podle něj hrozí, že evropské bankovnictví se stane státem spoluvlastněným a centrálně regulovaným odvětvím. Píše o tom Mladá fronta Dnes.

„To, co se po dlouhých letech mimořádně úspěšného ekonomického růstu na celém světě děje na finančních trzích, není nic neobvyklého. Po letech růstu musí zákonitě někdy nastat pokles,“ uvedl Klaus. Myšlenka, že je tomu možné zabránit jakýmsi globálním řízením světové ekonomiky, tedy novodobým centrálním plánováním je scestná, soudí.

Američtí a evropští regulátoři svými zásahy podle Klause vedli finanční instituce k rizikovým aktivitám na neregulovaných trzích a k zakrývání těchto rizik prostřednictvím velmi komplikovaných finančních produktů a technik.

„Nadšení, s jakým bylo současných finančních otřesů využito evropskými politiky k opuštění maastrichských kritérií (která vůbec neobhajuji, protože se mi zdají být málo přísná), a tedy k rozbití bariér, které alespoň do určité míry omezovaly nezodpovědné zvyšování výdajů státu, a tím růstu státního dluhu, je špatným signálem,“ naznačil prezident.

Podle něj hrozí, že se evropské bankovnictví, za cenu nesmírných nákladů daňových poplatníků, stane státem spoluvlastněným, garantovaným a centrálně regulovaným odvětvím charakteru téměř jakési veřejné služby.

Hledat paralely současné situace s brettonwoodským systémem, který spočíval na dohodách z konference v americkém Bretton Woods z července roku 1944, je zcela mylné, domnívá se Klaus. „Dětmi“ brettonwoodských dohod jsou Světová banka a Mezinárodní měnový fond (MMF). Ve spolupráci se Světovou bankou MMF pomohl válkou zničené Evropě hospodářsky se postavit na nohy. „Dnes nejde o obnovu světa ani o obranu svobodných zemí před nebezpečím komunismu,“ podotkl prezident.

Brettonwoodský systém podle Klause zkrachoval, byl po právu opuštěn a zanechal po sobě dvě instituce - MMF a Světovou banku - s nimiž si nikdo neví rady. „Tyto instituce je třeba jako přežilé zrušit, ne pro ně hledat novou pochybnou úlohu,“ dodal. Místo původního brettonwoodského systému existuje dnes nikým nevyhlášený, ale potichu přijímaný, evolučně vzniklý systém, kdy čínská a další asijské vlády uměle udržují pevný (v podstatě podhodnocený) kurz svých měn vůči dolaru, aby podpořily svou vývozní konkurenceschopnost, konstatuje Klaus.

Evropští státníci chtějí do světových financí vnést nový pořádek. Na summitu EU se minulý týden shodli, že jsou potřeba radikální změny, zejména co se týče regulace. Šéfové vlád EU se shodli na potřebě reformovat MMF. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy dokonce mluvil o „novém kapitalismu“.

Tyto návrhy nevedou podle prezidenta k nějakému „novému kapitalismu“, jak to minulý týden ve čtvrtek Sarkozy nazval v Bruselu. „Více regulace finančního světa, než je tomu dosud, nepotřebujeme,“ uvedl Klaus s tím, že finance a bankovnictví patří už teď mezi nejregulovanější odvětví a mnoho jejich potíží bylo způsobeno právě těmito regulacemi.