Jak postupovat při výměně nájemního bytu?

Praha - Před lety jste se nastěhovali do nájemního bytu. Byl krásný a ve skvělé lokalitě. Od té doby se ale vaše rodina rozrostla a nejednou cítíte, že přišel čas stěhování. Na koupi nového bytu ale není ve vašem rodinném rozpočtu dost peněz, a tak vám nezbývá než uvažovat o výměně. Pokud se shora nastíněná situace týká i vás, vězte, že vás čeká poměrně složitý postup. Jak si s ním poradit?

Nejprve musíte o výměně sepsat písemnou dohodu s nájemníkem bytu, do kterého se chcete stěhovat. Může se ale stát, že v jednom z bytů žije v nájmu více osob. V takovém případě se situace komplikuje, s dohodou musí souhlasit všichni nájemníci.

To ale není vše. S dohodou musí souhlasit, znovu písemně, také oba (všichni) pronajímatelé, ať už jimi je soukromá osoba nebo obec. „Na druhé straně pronajímatel nesmí odmítnout udělení takového souhlasu, pokud k tomu nemá závažné důvody. A ty vám musí v takovém případě sdělit. Pokud tak neučiní nebo se vám zdá, že jeho důvody závažné nejsou, můžete váš problém předat soudu. Ten totiž jako jediný může souhlas majitele nahradit,“ vysvětlila právnička Dagmar Junková.

Co je závažný důvod?

„To se dost těžko specifikuje obecně. Ale dovedu si představit, že takovým důvodem může být pro pronajímatele zásadní stavební úprava, kterou v bytě provedl například pro tělesně postižené osoby, tedy tzv. bezbariérový byt. Pak může mít pronajímatel námitky s výměnou pro nájemníky, kteří takovou stavební úpravu nepotřebují. Dalším důvodem může být fakt, že jeden z nájemníků ve směně je neplatič nájemného,“ popsal některé možné příčiny advokát Jan Válek.

Nová nájemní smlouva není třeba

Před tím, než si byty vyměníte, nezapomeňte na pečlivé prostudování nájemní smlouvy bytu, kam směřujete. Důležité je to zejména proto, abyste nepřišli o některé výhody původní nájemní smlouvy. Výměnou bytů totiž vstupují nájemci ve výměnou získaných bytech do nájemního poměru založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem a ke stejnému dnu jim zaniká vztah k původnímu bytu. Jinými slovy, nájemce vyměněného bytu vstupuje automaticky do nájemního vztahu uzavřeného jeho předchůdcem. K uzavření nějaké nové nájemní smlouvy vás tedy již nikdo nemůže nutit.

Druhá strana si výměnu rozmyslela, co dál?

Jenže víte jak to chodí. Vše jste si dohodli, podepsali, předjednali a odsouhlasili s pronajímateli, objednali stěhovací službu a najednou si to vaše protistrana rozmyslela. Co teď? Především je nutné jednat rychle! Trvá-li protistrana na svém a vy se stěhovat chcete, máte pouze jedinou možnost - soud. A na to máte pouze tři měsíce ode dne, kdy s dohodou o výměně souhlasily všechny zúčastněné strany. Pokud tuto lhůtu promeškáte, vaše právo zanikne.