Skláři z Poděbrad nedostali zaplaceno, jak se mohou dostat ke svým penězům?

Praha - Ztratit nečekaně zaměstnání není pro nikoho příjemná věc. A ještě méně příjemné je, když o ně de facto přijdeme ze dne na den a ještě nedostaneme zaplaceno ani za práci, kterou jsme řádně vykonali. Myslíte si, že se tohle nemůže jen tak stát? Chyba lávky. V podobné situaci se ocitli zaměstnanci Skláren Bohemia Poděbrady.

Holding Bohemia Crystalex Trading, do kterého poděbradské sklárny patří, je od 22. září v insolvenčním řízení. V té době se také výroba  skla v Poděbradech zastavila. Zaměstnanci ale zatím výpověď nedostali. Sklárny jim ale nevyplatily ani mzdy, a to ani za září, kdy se po část měsíce ještě vyrábělo.

Úřad práce sklářům nepomůže

Pokud podnik přestane vyplácet mzdy, mají většinou zaměstnanci možnost získat od příslušného úřadu práce náhradu mzdy podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnanci Skláren Bohemia Poděbrady ale bohužel tuto možnost nemají. Zákon se totiž vztahuje pouze na neuspokojené mzdové nároky vzniklé v období šesti měsíců, které předcházely podání insolvenčního návrhu. Před podáním tohoto návrhu však poděbradské sklárny své závazky vůči zaměstnancům plnily, mzdy přestaly vyplácet až po podání návrhu.

Skláři musí vymáhat své peníze v insolvenčním řízení

Zoufalí skláři teď mají jen jednu možnost, jak se dostat ke svým penězům. Podle Zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, musí u Městského soudu v Praze přihlásit své pohledávky. Podle rozhodnutí o úpadku tak musí učinit do třiceti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka, tzn. do 21. 11. 2008. Tuto lhůtu je třeba dodržet, k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží, a nároky z nich vyplývající tedy neuspokojí.

Přihlášku pohledávek je třeba podat ve dvou vyhotoveních na speciálním formuláři. Ten je dostupný například na stránkách Insolvenčního rejstříku, kde jsou rovněž uvedeny i pokyny k vyplnění formuláře.

Pokud skláři svoje pohledávky řádně a včas přihlásí, mají velkou šanci, že své mzdy nakonec dostanou. „Nevyplacené mzdy zaměstnanců jsou podle zákona postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jsou uspokojované ještě před konkurzem,“ uvedla právnička Veronika Balharová. Budou tedy vyplaceny zároveň s pokrytím nutných výdajů vzniklých po zahájení insolvenčního řízení.

Dávky skláři dostanou až po propuštění

Český sociální systém je nastaven tak, že dokud jsou skláři oficiálně zaměstnáni, pomoc od státu nedostanou. Sociální dávky, popř. podporu, jim začnou úřady vyplácet až v momentě, kdy budou propuštěni. Protože zaměstnavatel sklářům výpověď zatím nedal, měli by ji proto podat sami, ovšem až po 16. listopadu. Po tomto termínu totiž z důvodů nevyplacení zářijových platů neztratí nárok na vyplacení ušlé mzdy ani odstupného.

Soudcovské kladívko
Soudcovské kladívko