Vláda dnes jedná o průhlednosti kapitálového trhu

Praha - Vláda dnes projedná novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Změny by měly investorům zjednodušit a zpřehlednit jejich práci při obchodování s cennými papíry. Zejména by novela měla usnadnit přístup investorů k potřebným informacím o emitentech akcií.

Drobnému investorovi by měla novela podle náměstkyně ministra financí Kláry Hájkové přinést především transparentnost, tedy snazší přístup k informacím. To by měly umožnit nové požadavky na výroční a pololetní zprávy emitenta akcií, mělo by také do roka vzniknout centrální místo, kde by tyto povinně uveřejňované údaje byly evidované.

Sjednocení zpráv o hospodářských výsledcích v dnešním širokém kapitálovém trhu považuje právník z Wood & Company Martin Drasler za nejdůležitější bod novely. Oceňuje rovněž, že novela klade na emitenty spíše obsahové než formální požadavky.

Novinky přináší novela také pro tzv. eligible assets. Ministerstvo chce ochránit investory do jejich fondů tím, že sjednotí složení těchto fondů napříč Evropou. Novela dále upraví procesní postup nabývání a získávání kvalifikovaných účastí na bankách a družstevních záložnách.