Pačesova komise vládě doporučí nahradit uhlí jádrem a obnovitelnými zdroji

Praha - Nezávislá odborná komise pro stanovení energetických potřeb České republiky, známá spíše jako tzv. "Pačesova komise", se dnes odpoledne poprvé veřejně vyjádří k závěrům posudku oponentní rady vedené Pavlem Stehlíkem. Předseda komise a Akademie věd ČR Václav Pačes potvrdil, že zpráva doporučuje rozvoj jaderné energie, zachování těžebních limitů hnědého uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů.

Česko má podle zprávy Pačesovy komise potenciál zvýšit do roku 2030 podíl jaderné energie až na 77 procent, přestože dnes je její podíl pouze třetinový. „Zrovna tak je tady potenciál obnovitelných zdrojů energie (…), ale to jsou pouze potenciály, teď je otázka politická, jak to nakonec dopadne a jaké rozhodnutí politická reprezentace přijme,“ řekl Pačes ve Studiu 6.

Uhlí můžeme nahradit jádrem a plynem

K limitům těžby, což je podle Pačese daleko obtížněji řešitelná otázka než výstavba jaderných bloků, navrhuje Pačes vytvoření komise, v níž by nechyběli odborníci na veřejné zdraví a sociologii. Pačesova komise, přestože připouští na toto téma diskusi, nepočítá s prolomením limitů těžby.

To zprávě také oponentní Stehlíkova rada vytýká. Podle ní by se v případě zachování limitů zvýšila závislost ČR na dovozu energie ze 42 na 80 procent. „Jestliže se neprolomí limity, stále ještě máme další možnosti, například právě dostavbou jaderných elektráren, jak převést výrobu elektrické energie jinam,“ opáčil Pačes. „Elektroenergetika bude ještě dlouho stát na uhlí,“ tvrdí ale Jiří Gavor z poradenské společnosti ENA.

Plyn není problém?

Problémy připustil u výroby tepla, kterou Pačes navrhuje decentralizovat a více do ní zapojit alternativní zdroje, například zemní plyn. „Plyn není problém, problém je ropa,“ vysvětluje.

Obnovitelné zdroje je sice dnes třeba dotovat, podle Pačese je však třeba si uvědomit, že přinášejí určité výhody. „Je to vždycky zvážení, co za co,“ říká s tím, že zásadní je nalezení správného mixu.

Komise vedená Václavem Pačesem má doporučit vládě, jak postupovat při utváření energetické koncepce ČR, tedy z jakých zdrojů by měla země pokrýt svou spotřebu. Při zveřejnění svých dílčích výstupů vyvolala v červenci značné kontroverze, které vedly dokonce k roztržce ve vládní koalici.

Doporučení Pačesovy komise
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24