Ecofin našel dohodu alespoň na vyšších garancích, 100 tisíc eur od roku 2012

Brusel - Ministři financí Evropské unie dnes schválili navýšení garancí u bankovních vkladů. Od 30. června příštího roku by tak všechny vlády EU měly střadatelům ručit za vklady do 50 tisíc eur (zhruba 1,25 milionu Kč), od 31. prosince 2011 pak za vklady do 100 tisíc eur. Zvýšení garancí musí schválit ještě Evropský parlament. Ecofin projednal i záchranný balíček ve výši 200 miliard eur a směrnice pro větší regulaci finančního trhu. Mezi postupy k jejich plnění ale vládly spíše neshody, než kompromisy.

Evropská komise podala návrh, ministři financí jej měli vypilovat a Evropská rada 11. a 12. prosince měla poslat dohodnuté postupy parlamentům. Ecofin, setkání ministrů financí evropské sedmadvacítky, naposled pod francouzskou patronací během půlročního předsednictví Evropské unie, ale ze tří konkrétních změn regulace finančních trhů schválil jedinou, tu týkající se garancí bankovních vkladů. Debatoval alespoň o záchranném plánu pro evropské hospodářství postižené krizí, který má čítat 200 miliard eur (5 bilionů korun). Ecofin dostal mandát k rozpracování plánu pro EU po summitu G20 v listopadu ve Washingtonu. Návrh Evropské komise ale ministrům přestává vonět.

Debata o záchranném balíčku nabrala rychlého konce, neboť Německo vyjevilo nesouhlas s jeho detaily. Filosofie pomoci je všem zřejmá, jen na konkrétním postupu, jak dostat do ekonomiky další zdroje, není zatím kompromisu. Nabízí se daňové změny, přímé investice. Každá země si ale paralelně jede po své koleji. Proto se státníci rozhodli vyčkat. „Musíme počkat, s čím nejdřív přijdou jednotlivé země, a pak teprve sjednotit další kolo akce,“ uvedl lucemburský ministr financí Jean Claude Juncker. To je po měsících ujišťování, že Evropa potřebuje jednotnou strategii, překvapivý postoj. V podobném duchu hovořil i strážce německé pokladny Peer Steinbruck. „Musíme postupovat jednotně, variance je ale také možná,“ uvedl.

DPH se zkoordinovat nepodařilo

„Na dnešním jednání jsme dosáhli rozumného stupně konsenzu, ne úplného konsenzu, ale celkem dobrého konsenzu,“ hledal na tiskové konferenci po jednání pozitiva evropský komisař Joaquín Almunia. Země se liší především v názoru na výši finanční pomoci evropskému hospodářství s ohledem na rozpočtová pravidla, ale také v tom, zda proti krizi mají bojovat i snižováním DPH.

Ministři se nakonec dohodli na volné formulaci, že členské státy si při tvorbě krátkodobého finančního stimulu mohou vybrat z různých daňových a fiskálních opatření. Otázkou však je zdsa by se taková pomoc dala považovat za koordinovanou, což je jedna ze základních podmínek plánu Evropské komise.

Ecofin se dále pokoušel najít shodu nad třemi směrnicemi: o kapitálové přiměřenosti bank, o navýšení vládních garancí a o pojišťovnictví. Vesměs neúspěšně. Ecofin má však sloužit jen jako diskuzní a doporučující platforma pro „jedničky“ jednotlivých zemí v podobě premiérů nebo prezidentů. Ti nad tématy zasednou do dvou týdnů, případně v příštím roce pod hlavičkou České republiky.