Do dvou let mají Češi komunikovat s úřady přes internet

Praha - Papíry a dlouhé úřední spisy začínají být minulostí. Do konce roku 2010 mají být české úřady online. Elektronická komunikace, která zatím funguje jen u několika úředních úkonů prostřednictvím sítě Czech POINTů a mezi úřady samotnými, by se v té době měla výrazně rozšířit. Ministerstvo vnitra si od zavedení takzvaného eGovernmentu slibuje nemalé úspory nejenom ve státní pokladně, ale i v peněženkách občanů.

V roce 2007 se takzvané Czech POINTy staly příslovečnou první vlaštovkou eGovernmentu v České republice. Navzdory četným proklamacím o jejich revolučnosti se však nejedná o elektronický styk občana s úřadem v pravém slova smyslu, Czech POINty totiž neodstranily nutnost fyzické přítomnosti žadatelů. Přesto lidem dokáží ušetřit čas, nervy i peníze. Na jednom místě lze získat ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů, a člověk tak při shánění těchto dokumentů nemusí obíhat kolečko několika úřadů.

Podle ministra vnitra Ivana Langera přesto Česká republika v oblasti elektronické komunikace s úřady zatím zaostává. Plánuje proto rozšíření systému, jež má zahrnovat vytvoření základních registrů a identifikace osob, rozšíření univerzálních kontaktních míst a v neposlední řadě i systém takzvaných datových schránek.

Datová schránka jako elektronický pošťák

Právě datové schránky mají lidem umožnit vzájemnou výměnu informací s úřadem přímo z vlastního bytu. Zjednodušit by měly i komunikaci mezi jednotlivými orgány státní správy. V souvislosti s projektem datových schránek však z řad některých IT odborníků zaznívají obavy o bezpečnost takto přenášených citlivých osobních údajů. „Je to velmi bezpečný systém, u kterého není možné ukládat data. Jedná se pouze o transportní vozík, který odváží naši žádost do příslušného místa a poté ji opět přiváží,“ brání se náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

IT publicista Jiří Peterka spatřuje hlavní výhodu datových schránek v úspoře nákladů a času podnikatelů i státu. Otázkou však zůstává, zda se je lidé naučí využívat a i do budoucna nebudou preferovat klasickou cestu papírových formulářů podávaných na úřadech.

Za peníze státu a EU do roku 2010

Elektronizace veřejné správy si podle Zajíčka vyžádá investice řádově desítek miliard korun. Významně by se na nich měly podílet také strukturální fondy Evropské unie. Celý systém bude připraven do roku 2010, ve stejné době by měly z veřejných registrů zmizet také rodná čísla. Nahradí je shluk čísel, která sama o sobě nemají žádnou vypovídací hodnotu, a tak se z nich nedají získat informace o datu narození či pohlaví jejich nositele.