Investiční pobídky - deformace hospodářství, či recept na růst?

Praha - Investiční pobídky jsou nástrojem státní hospodářské politiky, který vyvolává mezi odbornou i laickou veřejností bouřlivé diskuse. Právě opatření, jako jsou daňové prázdniny či dotace na pracovní místo, podle mnohých ekonomů způsobila současnou vysokou koncentraci automobilového průmyslu v České republice. Ten Česku dočasně přinesl tisíce nových pracovních míst, mnoho z nich však může být vlivem recese v odvětví zrušeno.

Podle Petra Macha z Centra pro ekonomiku a politiku bylo chybou předchozí vlády, že politickými rozhodnutími určovala, kam se budou investice koncentrovat. „Automobilový průmysl si vybral Českou republiku, ne obráceně,“ oponuje mu ale bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, podle kterého vláda pouze vytvořila podmínky srovnatelné s okolními zeměmi.

Do České republiky navíc s velkými investory podle Urbana přišli i subdodavatelé, kteří žádné pobídky nedostali. „Jsou tady prostě proto, že Česká republika je dobré místo pro investování,“ řekl s tím, že automobilový průmysl ve vyspělých zemích doplácí spíše než na neefektivnost na celkovou recesi v průmyslu. „Kdyby tady nebyl automobilový průmysl, propadneme se sice z nižšího patra, ale do větší hloubky,“ dodal Urban.

Pobídky jsou ovšem podle Macha nespravedlivé a jejich udělení konkrétní firmě je vždycky na úkor dalších. „Ostatní museli mít o kus vyšší daně, aby to zaplatili,“ řekl Mach o pobídkách pro továrnu Hyundai v Nošovicích. Současné neduhy českého hospodářství by podle něj vyléčilo snížení daní všem, ne jenom vybraným velkým firmám.

Snížení daní by se však podle Urbana projevilo až za rok, vhodnějším receptem jsou podle něj veřejné investice a podpora exportu. Pomocí ekonomické i politické diplomacie chce Urban pomoci českým firmám dostat se na indický, čínský a ruský trh, stejně jako na trh severní Afriky a Latinské Ameriky.